MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

Wonderful EBC

Trekking

nepal

15 วัน 14 คีน

56,900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

 

Everest Base Camp Classic Route 

รวมตั๋วการบินไทย, รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ., 

รวมอาหารทุกมื้อ, ถุงนอน, 

เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก

 

วันที่ 1  กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ

 

วันที่ 2  กาฐมันฑุ – ลุกล่า(2840 เมตร) – พักดิง(2610 เมตร)


วันที่ 3 พักดิง(2610 เมตร) – นามเช(3440 เมตร)


      
วันที่ 4  นามเช บาร์ซาร์ – คุมจุง – นามเช บาร์ซาร์(3440เมตร)


วันที่ 5  นามเช บาร์ซาร์(3440 เมตร) – เตงโบเช (3860 เมตร)


วันที่ 6 เตงโบเช (3860 เมตร)-ดิงโบเช(4350เมตร)  


วันที่ 7   ดิงโบเช (4350 เมตร)


วันที่ 8   ดิงโบเช (4350 เมตร) – โลบูเจ (4910 เมตร)วันที่ 9  โลบูเจ (4910 เมตร)–โกรักเชป (5140 เมตร) –Everest Base Camp (5335 เมตร)วันที่ 10 โกรักเชป (5140 เมตร) –เพอริเช (4200เมตร)


วันที่ 11   เพอริเช (4200 เมตร) – นามเช บาร์ซาร์(3440 เมตร)


วันที่ 12  นามเชบาซ่า (3440เมตร) – ลุคลา (2840เมตร)


วันที่ 13   ลุคลา (2840เมตร)-กาฐมัณฑุ

 

วันที่ 14  กาฐมัณฑุ(ฟรีเดย์) 


วันที่ 15 กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ  


กำหนดการเดินทางและอัตราค่าบริการ (10 ท่านขึ้นไปออกเดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์)
จำนวนผู้เดินทาง    10 ท่าน    พักเดี่ยวที่พักในกาฐ
มัณฑุ ไม่รวมตั๋วการบินไทย

 

 

วันเดินทาง
ไทยไลออนแอร์
การบินไทย
ไม่รวมตั๋ว
พักเดี่ยวที่พักเฉพาะในกาฐมัณฑุ
ระหว่างเทรคไม่สามารถเลือกพัก ท่านเดียวได้
5-19 เม.ย.62
56,900
62,900
48,900
2,900บาท
11-25 ต.ค.62
56,900
62,900
48,900
2,900บาท
12-26 ต.ค.62
-
62,900
48,900
2,900บาท

 

 อัตราค่าบริการนี้ : ไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศได้เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษ ** Non Refund ตั๋วเครื่องบินทุกกรณี**

 

ราคานี้รวม
·       ที่พักในกาฐมัณฑุ 3 คืนโรงแรม MOON LIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า
·       อาหารและที่พักระหว่าง Trekking
·       ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-เนปาล สายการบินไทยไลออนแอร์ชั้นประหยัด นน.โหลด 30KG.
·       ตั๋วเครื่องบินไปกลับ  KATHMANDU – LUKLA – KATHMANDU (นน.กระเป๋าโหลดใต้ท้อง 10 KG+ Carry on 5 ก.ก.) หากน้ำหนักเกินทางสายการบินจะไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง****ต้องรอจนกว่าเที่ยวบินจะมีสัมภาระน้อย ดังนั้นน้ำหนักต้องไม่เกินตามที่สายการบินระบุ
·       ค่าใบอนุญาตTIMS & EVEREST PERMIT
·       อาหารตามที่ระบุ
·       ไกด์ 1 ท่าน ผู้ช่วยไกด์ 1 ท่าน ลูกหาบ 5 ท่าน
·       ประกันภัย ไกด์และลูกหาบ
·       รถรับส่งสนามบิน
·       อุปกรณ์การเดินทางของไกด์และลูกหาบ
·       2 TEA BREAKS ต่อวัน
·       น้ำดื่มเฉพาะระหว่างมื้ออาหาร เช้า * เที่ยง เย็น ชา/กาแฟ
·       ถุงนอน เสื้อขนเป็ดกันหนาว กระเป๋า Duffle bag ให้ยืม
·       ประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1ล้านบาท
·       วีซ่าเข้าประเทศเนปาล 15 วัน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
Øค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
Øค่าทิปสำหรับไกด์ ลูกหาบ ไกด์ทัวร์เมือง
ØWifi และค่าชาร์จแบตที่ TEA HOUSE ระหว่างการ Trekking ราคาค่าชาร์จแบตต่อท่านต่อคืนประมาณ 100-200 รูปี(35-70 บาท)
Øไม่รวม Soft drink เช่น โค้ก น้ำผลไม้ เหล้า เบียร์ และอื่นๆ
Øไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Øหากท่านต้องการเที่ยวเมืองปาทัน/ปศุปตินารถ กรณีที่เครื่องบินไม่ดีเลย์ ในวันที่ 12 เพิ่มท่านละ 1000 บาท
Øค่าอาบน้ำอุ่นในระหว่างเทรค
Øน้ำแร่ใส่กระติกระหว่างเทรค
Øน้ำร้อนใส่ดื่ม/ใส่กระติก
Øไม่รวมค่าเฮลิคอปเตอร์กรณีเที่ยวบินลุกลาไม่สามารถบินได้และท่านต้องการไปกับเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัว**และประกันภัยการเดินทางไม่ครอบคลุมกรณีเครื่องบินลุกลาไม่สามารถขึ้นบินได้
 
 
 
 
การชำระเงินมัดจำ
          1.งวดที่ 1 หลังจากการยืนยันการจอง 3 วัน ท่านละ 15,000 บาท
          2. งวดที่ 2 ก่อนออกเดินทาง 30 วัน ส่วนที่เหลือ
เลขที่บัญชีในการโอนเงิน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน ออมทรัพย์เลขที่ 070-2-92566-5 นิสิตา ว่องวิทยา
ข้อควรรู้ก่อนเทรค
          1.ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงเช่น เบาหวาน ความดัน กระดูกสันหลังเคลื่อน รูมาตอยด์ หัวใจ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ภูมิแพ้อย่างหนัก SLE เนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศโหดร้ายการช่วยเหลือทางการแพทย์ทำได้ยาก และนอกเหนือความรับผิดชอบของประกัน
          2.อากาศระหว่างเทรคจะเปลี่ยนแปลงมาก เริ่มจากร้อนประมาณ 20 องศา และหนาวสุดประมาณ -15 องศา และอาจจะมีฝนตก ลูกเห็บ หิมะ แดดที่แรง ท่านต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เตรียมพร้อมกับทุกสภาพอากาศ
          3.ต้องเตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ป่วยเป็นโรคแพ้ความสูง ซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะร่างกายแข็งแรงหรือไม่ก็ตาม การออกกำลังกายให้เน้นไม่หนักแต่ให้นาน เรื่อยแต่ให้อึดทน เช่น การเดินขึ้นบันไดวันละ 1,000 ขั้นต่อวัน การ Squart วันละ 100ครั้ง/นาที ทำติดต่อ ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนัก แต่ให้ออกต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ 30-60 นาทีต่อวัน และก่อนออกเดินทาง 2 สัปดาห์ให้งดการออกกำลังกายเป็นเพียงการออกกำลังกายเบาๆ เช่นเดินวันละ 1-2 กม. ต่อวัน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บก่อนเดินทาง
 
***รายละเอียดเพิ่มเติม*:  ควรอ่านให้ละเอียดประกอบการตัดสินใจ
1.     ภายหลังกำหนดเดินทางแล้ว ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด
2.     กรณีมีเหตุสุดวิสัยเช่น ไฟลท์ยกเลิก และท่านต้องการรอไฟลท์ต่อไป ทางบริษัทจะ รับผิดชอบค่าที่พักให้ 1 คืน ส่วนคืนต่อๆไป หากท่านต้องการรอไฟลท์และไม่ยังไม่เทรคกิ้ง อัตราค่าที่พักในโพครขา/กาฐมัณฑุ 30 usd/ท่าน/คืน(พร้อมอาหารเช้า)
3.     กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางออกจากกาฐมัณฑุ/โพคขรา ได้ อัตราค่าที่พักในระหว่างเทรคพร้อมไกด์ดูแล 45 usd/ท่าน/วัน (รวมอาหาร3มื้อ)
4.     สำหรับเที่ยวบินในประเทศเนปาลล่าช้าบริษัทจะดำเนินการให้ท่านได้ไปถึงจุดหมายเร็วที่สุด โดยหากท่านยืนยันจะเดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเข้ากรณีข้อ 2.
5.     บริษัทรับดำเนินการค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าท่านละ 1,100 บาท (วีซ่า15 วัน) 1,600 บาท (30วัน) รวมค่าไปรษณีย์ ในการส่งกลับเรียบร้อยแล้ว และ ใช้ระยะเวลา 7วันทำการ
6.     บริษัทรับทำประกันภัยการเดินทางแบบมีประกันสุขภาพสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้
7.     กรณีที่เครื่องบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมัณฑุหรือลุกลา ด้วยสภาพอากาศของสนามบินที่ไม่เปิด ท่านต้องรอเที่ยวบินในไฟลท์วันถัดไปจนกว่าสนามบินจะเปิดให้เครื่องบินขึ้นลงได้ตามปกติ การให้บริการซึ่งเป็นเงื่อนไขของสายการบินที่จะไม่ได้อนุญาตให้ผู้ตกค้างเป็นไฟลท์แรก และหากท่านต้องการกลับซึ่งจะมีอีกทางเลือกคือการเรียก เฮลิคอปเตอร์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเที่ยวละ 450-500 usd (ซึ่งไม่รวมกับค่าทัวร์)
8.     เราจะดำเนินการเรียกเฮลิคอปเตอร์กรณีที่ท่านเจ็บป่วยร้ายแรงและทางไกด์มีความเห็นว่าท่านต้องลงด้วยเฮลิคอปเตอร์เท่านั้น หากท่านเจ็บป่วยและสามารถเดินลงเองได้แต่ต้องการใช้บริการของประกันภัยเพื่อเรียกเฮลิคอปเตอร์ ***ทางบริษัทมีค่าดำเนินการในการเรียก Rescue ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และค่าทีพักพร้อมอาหารเช้าท่านละ 15 USD/ท่าน/คืน โดยไม่สามารถเบิกกับประกันการเดินทางได้** และท่านอาจะไม่ได้รับการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้จากประกันหากตรวจพบว่าท่านไม่ได้เจ็บป่วยร้ายแรง จนต้อง Rescue แบบเร่งด่วน ซึ่งค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาท และหากต้องการให้บริษัทช่วยท่านเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับไทยหากท่านต้องการกลับเร็ว/ช้าลง (โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนวันเดินทางของตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศท่านต้องจ่ายจริงตามสายการบินเรียกเก็บ) ซึ่งนอกเหนือการรับประกันของการเดินทาง
9.     เงื่อนไขการยกเลิกไฟลท์หรือการเปลี่ยนเที่ยวบินกรณีที่ท่านเจ็บป่วย เป็นเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ทางบริษัทการเคลมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประกันเป็นหลัก
10.                       น้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร เราจะบริการน้ำดื่มสะอาดให้ท่านในมื้ออาหารเท่านั้น สำหรับน้ำใส่กระติกที่ติดตัวระหว่างเดินเทรคไม่ได้รวมในแพคเกจ
11.                       ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการ Rescue ท่านด้วย เฮลิคอปเตอร์ สำหรับท่านที่เดินทางไปถึง Base Camp แล้วป่วยไม่จริงและต้องการลง ฮ. ทางบริษัทขอปฏิเสธการเรียกฮ. โดยทั้งนี้ไกด์จะเป็นคนประเมิณสถานการณ์ เนื่องจากปัจจุบันทางบริษัทประกันภัยได้ยกเลิกการประกันในประเทศเนปาลเนื่องจากนักเทรคกิ้งชาวไทยหลายท่านต้องการเพียงได้นั่ง ฮ.กลับ มีเพียงอาการป่วยเล็กน้อย ซึ่งเหตการณ์นี้ทำให้ บริษัทประกันภัยยกเลิกการประกันในประเทศเนปาลที่ความสูงเกิน 3500 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันและให้ประโยชน์กับท่านที่ป่วยจริงๆ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกฮ. กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยมา ณ ที่นี้
การยกเลิกการเดินทาง
          1.คืนเงินมัดจำ 50 % เมื่อยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป
          2.ไม่คืนเงินมัดจำ เมื่อยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน
เอกสารที่ใช้ในการจองแพคเกจทัวร์
1.     สำเนาพาสปอร์ต วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง (Scan ส่งมาได้)
2.     รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังสีอ่อน 1 ใบ (Scan ส่งมาได้)
เอกสารในการทำวีซ่า (กรณีใช้บริการทำของทางบริษัท)
1.     พาสปอร์ตตัวจริง วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
2.     รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังสีอ่อน 1 ใบ (รูปจริง)
3.     สำเนาพาสปอร์ตพร้อมลายเซ็น 1 ฉบับ
ทิปไกด์และลูกหาบ
·       ทิปไกด์เทรคกิ้งและลูกหาบทั้งตลอดการเดินทางเป็นการประมาณการ ท่านสามารถให้ได้ตามความสมัครใจ
Position
9-15 Trekking Days
5-8 Trekking Days
Guide
15,000 รูปี/ทริป
12,000 รูปี/ทริป
Assistance Guide
12,000 รูปี/ทริป
10,000 รูปี/ทริป
Porter (ลูกหาบ)
8,000 รูปี/ทริป
6,000 รูปี/ทริป
 
·       ทิปไกด์เมือง/คนขับรถต่อท่าน/วัน 3$(300รูปี)
 อัตราแลกเปลี่ยนและระบบเงินตรา
-       สกุลเงินรูปีเนปาล (1 บาทไทยแลกได้ประมาณ 2.80-2.93 รูปี)
-       สกุลเงิน USD DOLLAR (1 USD ประมาณ 100-103 รูปี)
-       บัตรเครดิตใช้ได้ทั้ง VISA, MASTER อาจมีservice charge 4%บางร้าน
-       บัตรเอเทีเอ็มใช้ได้เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์,กสิกรไทย 
ไฟฟ้า :
ปลั๊กไฟที่เนปาลเป็นแบบสามรูหัวแบนไฟ ๒๒๐ โวลท์เหมือนบ้านเรา หากสายชาร์จเป็นแบบหัวกลมต้องนำหัวแปลงสัญญาณเป็นหัวแบนติดไปด้วยครับ
 
 
เวลา:                     ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที
โทรศัพท์:
-       โทรกลับประเทศไทย (0066) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์บ้าน ถ้าใช้ซิมเนปาลโทรกลับไทยนาทีละ 7 รูปี
ซิมมือถือ/Internet Data:
-       ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซื้อได้ที่ทาเมล โดยใช้ พาสปอร์ตตัวจริง รูปถ่าย และสำเนาพาสปอร์ต ราคา 150-300 รูปี สัญญานอินเตอร์เน็ตจะขึ้นกับสภาวะอากาศระหว่างเทรคกิ้ง ส่วนในเมืองใช้ได้ที่ความเร็ว สามารถใช้ได้จนถึง Tengboche ส่วนการเติมเงินในมือถือ เพื่อซื้อ Package  Internet เริ่มต้นที่ 2 GB/30 วัน ราคา 1000 รูปี
-       AIS SIM2FLY ใช้ได้ที่ในตัวเมืองใหญ่ๆ สัญญานใช้ได้จนถึง Tengboche
-       Everest Link เป็นสัญญาน wifi ท่านสามารถหาซื้อได้ที่ Tea House  
เงินติดตัว :10,000-15,000 บาท/ท่าน สามารถใช้เงินไทยแลกได้ที่เนปาล  
สิ่งที่ควรนำไป :
-       กล้องถ่ายรูป,ที่ชาร์จ,ปลั้กไฟ
-       รองเท้าTrekking, หมวก,ร่ ม , เสื้อกันฝน,
-       ถุงมือ,ถุงเท้า,เสื้อกันหนาว, ผ้าบัฟ 4-5 ผืน(เช็ดน้ำมูก)
-       ลิปมัน,ครีมกันแดด,แว่นกันแดด,
-       สนับเข่า 2 ข้าง ลองจอน ,หมวกกันหนาว, ผ้าพันคอ,
-       อาหารแห้งติดตัวสำหรับการเดิน เช่นกล้วยตาก ชอคโกแลต ลูกอม, เกลือแร่ สำหรับนักกีฬา, ขวดน้ำเบาๆ, ถุงกันน้ำ
-       แผ่นแปะให้ความร้อน , กระเป๋าน้ำร้อน(ไว้ใส่ในถุงนอนสำหรับคนขี้หนาว)
-       ยารักษาโรค                  สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยาไปให้พอกับวันเดินทาง
ความเชื่อทางศาสนา:        ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งนับถือวัว ซึ่งหากท่านเอาเนื้อวัวแห้งไปไม่ควรชวนชาวเนปาลรับประทาน หรือบางสถานที่ไม่อนุญาตให้นำเครื่องใช้ที่ทำด้วยหนังวัวเข้าไป”  
หมายเหตุ 
-       เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม้,ตะไบ,กรรไกรตัดเล็บและของมีคมทุกชนิดกรุณาอย่านำติดตัวขึ้นเครื่อง
-       ***เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรุณาอย่านำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัวไปมาก**
 
 
 
เกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ จากประเทศเนปาล
๑. ในนครกาฐมัณฑุยังมีร้านสะดวกซื้อเป็นประเภทซุปเปอร์มาร์เกต และโชห่วยขายของเล็กๆน้อย เปิดประมาณ 9.00-22.00 น.
๒. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซึ่งจะไม่รับประทานเนื้อวัว แต่จะรับประทานเนื้อควาย และนมควาย
๓. คนเนปาลจะไม่ใช้มือซ้ายในการยื่นของหรือทานข้าว เพราะถือว่าเป็นมือที่ใช้ล้างก้นเหมือนคนไทย
๔. การเข้าบ้านคนเนปาลต้องถอดรองเท้า
๕. ศาสนาพุทธกับฮินดูในเนปาลจะแยกไม่ออกเป็นฮินดูบุสดิซึมส์
๖. เมื่อไปไหว้พระที่ไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพื่อความเป็นสิริมงคล 5 รูปี 10 รูปี
๗. กฎจราจรไม่มีผลสำหรับเมืองนี้ค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลค่ะ เค้าไม่ทะเลาะกันเหมือนคนไทย ลองดูนะคะ
-        หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 มีการประกาศห้ามนำของสด ของมีคม ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาสระผม, น้ำหอม เป็นต้น ดังนั้น ถ้ามีของเหลวและเจลในกระเป๋าของท่าน กรุณานำโหลดใต้ท้องเครื่องด้วย
 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา
FIT(กรุปส่วนตัว)
20 วัน 19 คืน

EBC3Pass 20D

EBC + 3 PASS 20 วัน 19 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋ว ระหว่างประเทศ รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2019 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination