MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

Wonderful EBC

Trekking

nepal

15 วัน 14 คีน

56,900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

 

Everest Base Camp Classic Route 

รวมตั๋วการบินไทย, รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ., 

รวมอาหารทุกมื้อ, ถุงนอน, 

เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก

 

วันที่ 1  กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ

 

วันที่ 2  กาฐมันฑุ – ลุกล่า(2840 เมตร) – พักดิง(2610 เมตร)


วันที่ 3 พักดิง(2610 เมตร) – นามเช(3440 เมตร)


      
วันที่ 4  นามเช บาร์ซาร์ – คุมจุง – นามเช บาร์ซาร์(3440เมตร)


วันที่ 5  นามเช บาร์ซาร์(3440 เมตร) – เตงโบเช (3860 เมตร)


วันที่ 6 เตงโบเช (3860 เมตร)-ดิงโบเช(4350เมตร)  


วันที่ 7   ดิงโบเช (4350 เมตร)


วันที่ 8   ดิงโบเช (4350 เมตร) – โลบูเจ (4910 เมตร)วันที่ 9  โลบูเจ (4910 เมตร)–โกรักเชป (5140 เมตร) –Everest Base Camp (5335 เมตร)วันที่ 10 โกรักเชป (5140 เมตร) –เพอริเช (4200เมตร)


วันที่ 11   เพอริเช (4200 เมตร) – นามเช บาร์ซาร์(3440 เมตร)


วันที่ 12  นามเชบาซ่า (3440เมตร) – ลุคลา (2840เมตร)


วันที่ 13   ลุคลา (2840เมตร)-กาฐมัณฑุ

 

วันที่ 14  กาฐมัณฑุ(ฟรีเดย์) 


วันที่ 15 กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ  


กำหนดการเดินทางและอัตราค่าบริการ (10 ท่านขึ้นไปออกเดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์)
จำนวนผู้เดินทาง    10 ท่าน    พักเดี่ยวที่พักในกาฐ
มัณฑุ ไม่รวมตั๋วการบินไทย

 

 

วันเดินทาง
ไทยไลออนแอร์
การบินไทย
ไม่รวมตั๋ว
พักเดี่ยวที่พักเฉพาะในกาฐมัณฑุ
ระหว่างเทรคไม่สามารถเลือกพัก ท่านเดียวได้
12-26 ต.ค.62
56,900
62,900
48,900
2,900บาท
30 พ.ย. - 14 ธ.ค. 62
56,900
62,900
48,900
2,900บาท
4-18 เม.ย. 63
57,900
63,900
49,900
2,900บาท

 

 อัตราค่าบริการนี้ : ไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศได้เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษ ** Non Refund ตั๋วเครื่องบินทุกกรณี**

 

ราคานี้รวม
·       ที่พักในกาฐมัณฑุ 3 คืนโรงแรม MOON LIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า
·       อาหารและที่พักระหว่าง Trekking
·       ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-เนปาล สายการบินไทยไลออนแอร์ชั้นประหยัด นน.โหลด 30KG.
·       ตั๋วเครื่องบินไปกลับ  KATHMANDU – LUKLA – KATHMANDU (นน.กระเป๋าโหลดใต้ท้อง 10 KG+ Carry on 5 ก.ก.) หากน้ำหนักเกินทางสายการบินจะไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง****ต้องรอจนกว่าเที่ยวบินจะมีสัมภาระน้อย ดังนั้นน้ำหนักต้องไม่เกินตามที่สายการบินระบุ
·       ค่าใบอนุญาตTIMS & EVEREST PERMIT
·       อาหารตามที่ระบุ
·       ไกด์ 1 ท่าน ผู้ช่วยไกด์ 1 ท่าน ลูกหาบ 5 ท่าน
·       ประกันภัย ไกด์และลูกหาบ
·       รถรับส่งสนามบิน
·       อุปกรณ์การเดินทางของไกด์และลูกหาบ
·       2 TEA BREAKS ต่อวัน
·       น้ำดื่มเฉพาะระหว่างมื้ออาหาร เช้า * เที่ยง เย็น ชา/กาแฟ
·       ถุงนอน เสื้อขนเป็ดกันหนาว กระเป๋า Duffle bag ให้ยืม
·       ประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1ล้านบาท
·       วีซ่าเข้าประเทศเนปาล 15 วัน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
Øค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
Øค่าทิปสำหรับไกด์ ลูกหาบ ไกด์ทัวร์เมือง
ØWifi และค่าชาร์จแบตที่ TEA HOUSE ระหว่างการ Trekking ราคาค่าชาร์จแบตต่อท่านต่อคืนประมาณ 100-200 รูปี(35-70 บาท)
Øไม่รวม Soft drink เช่น โค้ก น้ำผลไม้ เหล้า เบียร์ และอื่นๆ
Øไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Øหากท่านต้องการเที่ยวเมืองปาทัน/ปศุปตินารถ กรณีที่เครื่องบินไม่ดีเลย์ ในวันที่ 12 เพิ่มท่านละ 1000 บาท
Øค่าอาบน้ำอุ่นในระหว่างเทรค
Øน้ำแร่ใส่กระติกระหว่างเทรค
Øน้ำร้อนใส่ดื่ม/ใส่กระติก
Øไม่รวมค่าเฮลิคอปเตอร์กรณีเที่ยวบินลุกลาไม่สามารถบินได้และท่านต้องการไปกับเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัว**และประกันภัยการเดินทางไม่ครอบคลุมกรณีเครื่องบินลุกลาไม่สามารถขึ้นบินได้
 
 
 
 
การชำระเงินมัดจำ
          1.งวดที่ 1 หลังจากการยืนยันการจอง 3 วัน ท่านละ 15,000 บาท
          2. งวดที่ 2 ก่อนออกเดินทาง 30 วัน ส่วนที่เหลือ
เลขที่บัญชีในการโอนเงิน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน ออมทรัพย์เลขที่ 070-2-92566-5 นิสิตา ว่องวิทยา
ข้อควรรู้ก่อนเทรค
          1.ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงเช่น เบาหวาน ความดัน กระดูกสันหลังเคลื่อน รูมาตอยด์ หัวใจ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ภูมิแพ้อย่างหนัก SLE เนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศโหดร้ายการช่วยเหลือทางการแพทย์ทำได้ยาก และนอกเหนือความรับผิดชอบของประกัน
          2.อากาศระหว่างเทรคจะเปลี่ยนแปลงมาก เริ่มจากร้อนประมาณ 20 องศา และหนาวสุดประมาณ -15 องศา และอาจจะมีฝนตก ลูกเห็บ หิมะ แดดที่แรง ท่านต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เตรียมพร้อมกับทุกสภาพอากาศ
          3.ต้องเตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ป่วยเป็นโรคแพ้ความสูง ซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะร่างกายแข็งแรงหรือไม่ก็ตาม การออกกำลังกายให้เน้นไม่หนักแต่ให้นาน เรื่อยแต่ให้อึดทน เช่น การเดินขึ้นบันไดวันละ 1,000 ขั้นต่อวัน การ Squart วันละ 100ครั้ง/นาที ทำติดต่อ ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนัก แต่ให้ออกต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ 30-60 นาทีต่อวัน และก่อนออกเดินทาง 2 สัปดาห์ให้งดการออกกำลังกายเป็นเพียงการออกกำลังกายเบาๆ เช่นเดินวันละ 1-2 กม. ต่อวัน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บก่อนเดินทาง
 
***รายละเอียดเพิ่มเติม*:  ควรอ่านให้ละเอียดประกอบการตัดสินใจ
1.     ภายหลังกำหนดเดินทางแล้ว ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด
2.     กรณีมีเหตุสุดวิสัยเช่น ไฟลท์ยกเลิก และท่านต้องการรอไฟลท์ต่อไป ทางบริษัทจะ รับผิดชอบค่าที่พักให้ 1 คืน ส่วนคืนต่อๆไป หากท่านต้องการรอไฟลท์และไม่ยังไม่เทรคกิ้ง อัตราค่าที่พักในโพครขา/กาฐมัณฑุ 30 usd/ท่าน/คืน(พร้อมอาหารเช้า)
3.     กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางออกจากกาฐมัณฑุ/โพคขรา ได้ อัตราค่าที่พักในระหว่างเทรคพร้อมไกด์ดูแล 45 usd/ท่าน/วัน (รวมอาหาร3มื้อ)
4.     สำหรับเที่ยวบินในประเทศเนปาลล่าช้าบริษัทจะดำเนินการให้ท่านได้ไปถึงจุดหมายเร็วที่สุด โดยหากท่านยืนยันจะเดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเข้ากรณีข้อ 2.
5.     บริษัทรับดำเนินการค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าท่านละ 1,100 บาท (วีซ่า15 วัน) 1,600 บาท (30วัน) รวมค่าไปรษณีย์ ในการส่งกลับเรียบร้อยแล้ว และ ใช้ระยะเวลา 7วันทำการ
6.     บริษัทรับทำประกันภัยการเดินทางแบบมีประกันสุขภาพสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้
7.     กรณีที่เครื่องบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมัณฑุหรือลุกลา ด้วยสภาพอากาศของสนามบินที่ไม่เปิด ท่านต้องรอเที่ยวบินในไฟลท์วันถัดไปจนกว่าสนามบินจะเปิดให้เครื่องบินขึ้นลงได้ตามปกติ การให้บริการซึ่งเป็นเงื่อนไขของสายการบินที่จะไม่ได้อนุญาตให้ผู้ตกค้างเป็นไฟลท์แรก และหากท่านต้องการกลับซึ่งจะมีอีกทางเลือกคือการเรียก เฮลิคอปเตอร์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเที่ยวละ 450-500 usd (ซึ่งไม่รวมกับค่าทัวร์)
8.     เราจะดำเนินการเรียกเฮลิคอปเตอร์กรณีที่ท่านเจ็บป่วยร้ายแรงและทางไกด์มีความเห็นว่าท่านต้องลงด้วยเฮลิคอปเตอร์เท่านั้น หากท่านเจ็บป่วยและสามารถเดินลงเองได้แต่ต้องการใช้บริการของประกันภัยเพื่อเรียกเฮลิคอปเตอร์ ***ทางบริษัทมีค่าดำเนินการในการเรียก Rescue ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และค่าทีพักพร้อมอาหารเช้าท่านละ 15 USD/ท่าน/คืน โดยไม่สามารถเบิกกับประกันการเดินทางได้** และท่านอาจะไม่ได้รับการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้จากประกันหากตรวจพบว่าท่านไม่ได้เจ็บป่วยร้ายแรง จนต้อง Rescue แบบเร่งด่วน ซึ่งค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาท และหากต้องการให้บริษัทช่วยท่านเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับไทยหากท่านต้องการกลับเร็ว/ช้าลง (โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนวันเดินทางของตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศท่านต้องจ่ายจริงตามสายการบินเรียกเก็บ) ซึ่งนอกเหนือการรับประกันของการเดินทาง
9.     เงื่อนไขการยกเลิกไฟลท์หรือการเปลี่ยนเที่ยวบินกรณีที่ท่านเจ็บป่วย เป็นเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ทางบริษัทการเคลมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประกันเป็นหลัก
10.                       น้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร เราจะบริการน้ำดื่มสะอาดให้ท่านในมื้ออาหารเท่านั้น สำหรับน้ำใส่กระติกที่ติดตัวระหว่างเดินเทรคไม่ได้รวมในแพคเกจ
11.                       ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการ Rescue ท่านด้วย เฮลิคอปเตอร์ สำหรับท่านที่เดินทางไปถึง Base Camp แล้วป่วยไม่จริงและต้องการลง ฮ. ทางบริษัทขอปฏิเสธการเรียกฮ. โดยทั้งนี้ไกด์จะเป็นคนประเมิณสถานการณ์ เนื่องจากปัจจุบันทางบริษัทประกันภัยได้ยกเลิกการประกันในประเทศเนปาลเนื่องจากนักเทรคกิ้งชาวไทยหลายท่านต้องการเพียงได้นั่ง ฮ.กลับ มีเพียงอาการป่วยเล็กน้อย ซึ่งเหตการณ์นี้ทำให้ บริษัทประกันภัยยกเลิกการประกันในประเทศเนปาลที่ความสูงเกิน 3500 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันและให้ประโยชน์กับท่านที่ป่วยจริงๆ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกฮ. กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยมา ณ ที่นี้
การยกเลิกการเดินทาง
          1.คืนเงินมัดจำ 50 % เมื่อยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป
          2.ไม่คืนเงินมัดจำ เมื่อยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน
เอกสารที่ใช้ในการจองแพคเกจทัวร์
1.     สำเนาพาสปอร์ต วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง (Scan ส่งมาได้)
2.     รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังสีอ่อน 1 ใบ (Scan ส่งมาได้)
เอกสารในการทำวีซ่า (กรณีใช้บริการทำของทางบริษัท)
1.     พาสปอร์ตตัวจริง วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
2.     รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังสีอ่อน 1 ใบ (รูปจริง)
3.     สำเนาพาสปอร์ตพร้อมลายเซ็น 1 ฉบับ
ทิปไกด์และลูกหาบ
·       ทิปไกด์เทรคกิ้งและลูกหาบทั้งตลอดการเดินทางเป็นการประมาณการ ท่านสามารถให้ได้ตามความสมัครใจ
Position
9-15 Trekking Days
5-8 Trekking Days
Guide
15,000 รูปี/ทริป
12,000 รูปี/ทริป
Assistance Guide
12,000 รูปี/ทริป
10,000 รูปี/ทริป
Porter (ลูกหาบ)
8,000 รูปี/ทริป
6,000 รูปี/ทริป
 
·       ทิปไกด์เมือง/คนขับรถต่อท่าน/วัน 3$(300รูปี)
 อัตราแลกเปลี่ยนและระบบเงินตรา
-       สกุลเงินรูปีเนปาล (1 บาทไทยแลกได้ประมาณ 2.80-2.93 รูปี)
-       สกุลเงิน USD DOLLAR (1 USD ประมาณ 100-103 รูปี)
-       บัตรเครดิตใช้ได้ทั้ง VISA, MASTER อาจมีservice charge 4%บางร้าน
-       บัตรเอเทีเอ็มใช้ได้เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์,กสิกรไทย 
ไฟฟ้า :
ปลั๊กไฟที่เนปาลเป็นแบบสามรูหัวแบนไฟ ๒๒๐ โวลท์เหมือนบ้านเรา หากสายชาร์จเป็นแบบหัวกลมต้องนำหัวแปลงสัญญาณเป็นหัวแบนติดไปด้วยครับ
 
 
เวลา:                     ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที
โทรศัพท์:
-       โทรกลับประเทศไทย (0066) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์บ้าน ถ้าใช้ซิมเนปาลโทรกลับไทยนาทีละ 7 รูปี
ซิมมือถือ/Internet Data:
-       ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซื้อได้ที่ทาเมล โดยใช้ พาสปอร์ตตัวจริง รูปถ่าย และสำเนาพาสปอร์ต ราคา 150-300 รูปี สัญญานอินเตอร์เน็ตจะขึ้นกับสภาวะอากาศระหว่างเทรคกิ้ง ส่วนในเมืองใช้ได้ที่ความเร็ว สามารถใช้ได้จนถึง Tengboche ส่วนการเติมเงินในมือถือ เพื่อซื้อ Package  Internet เริ่มต้นที่ 2 GB/30 วัน ราคา 1000 รูปี
-       AIS SIM2FLY ใช้ได้ที่ในตัวเมืองใหญ่ๆ สัญญานใช้ได้จนถึง Tengboche
-       Everest Link เป็นสัญญาน wifi ท่านสามารถหาซื้อได้ที่ Tea House  
เงินติดตัว :10,000-15,000 บาท/ท่าน สามารถใช้เงินไทยแลกได้ที่เนปาล  
สิ่งที่ควรนำไป :
-       กล้องถ่ายรูป,ที่ชาร์จ,ปลั้กไฟ
-       รองเท้าTrekking, หมวก,ร่ ม , เสื้อกันฝน,
-       ถุงมือ,ถุงเท้า,เสื้อกันหนาว, ผ้าบัฟ 4-5 ผืน(เช็ดน้ำมูก)
-       ลิปมัน,ครีมกันแดด,แว่นกันแดด,
-       สนับเข่า 2 ข้าง ลองจอน ,หมวกกันหนาว, ผ้าพันคอ,
-       อาหารแห้งติดตัวสำหรับการเดิน เช่นกล้วยตาก ชอคโกแลต ลูกอม, เกลือแร่ สำหรับนักกีฬา, ขวดน้ำเบาๆ, ถุงกันน้ำ
-       แผ่นแปะให้ความร้อน , กระเป๋าน้ำร้อน(ไว้ใส่ในถุงนอนสำหรับคนขี้หนาว)
-       ยารักษาโรค                  สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยาไปให้พอกับวันเดินทาง
ความเชื่อทางศาสนา:        ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งนับถือวัว ซึ่งหากท่านเอาเนื้อวัวแห้งไปไม่ควรชวนชาวเนปาลรับประทาน หรือบางสถานที่ไม่อนุญาตให้นำเครื่องใช้ที่ทำด้วยหนังวัวเข้าไป”  
หมายเหตุ 
-       เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม้,ตะไบ,กรรไกรตัดเล็บและของมีคมทุกชนิดกรุณาอย่านำติดตัวขึ้นเครื่อง
-       ***เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรุณาอย่านำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัวไปมาก**
 
 
 
เกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ จากประเทศเนปาล
๑. ในนครกาฐมัณฑุยังมีร้านสะดวกซื้อเป็นประเภทซุปเปอร์มาร์เกต และโชห่วยขายของเล็กๆน้อย เปิดประมาณ 9.00-22.00 น.
๒. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซึ่งจะไม่รับประทานเนื้อวัว แต่จะรับประทานเนื้อควาย และนมควาย
๓. คนเนปาลจะไม่ใช้มือซ้ายในการยื่นของหรือทานข้าว เพราะถือว่าเป็นมือที่ใช้ล้างก้นเหมือนคนไทย
๔. การเข้าบ้านคนเนปาลต้องถอดรองเท้า
๕. ศาสนาพุทธกับฮินดูในเนปาลจะแยกไม่ออกเป็นฮินดูบุสดิซึมส์
๖. เมื่อไปไหว้พระที่ไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพื่อความเป็นสิริมงคล 5 รูปี 10 รูปี
๗. กฎจราจรไม่มีผลสำหรับเมืองนี้ค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลค่ะ เค้าไม่ทะเลาะกันเหมือนคนไทย ลองดูนะคะ
-        หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 มีการประกาศห้ามนำของสด ของมีคม ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาสระผม, น้ำหอม เป็นต้น ดังนั้น ถ้ามีของเหลวและเจลในกระเป๋าของท่าน กรุณานำโหลดใต้ท้องเครื่องด้วย
 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2021 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination