MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

Great Lake

Trekking

อินเดีย

10วัน8คืน

19900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

 

แคชเมียร์เกรคเลคเทรค (Kashmir : Great Lake treks)

เขต: - Jammu & Kashmir (India)                                        

ระยะเวลา: - 8 Night 10 Days

ความยาก: - Moderate

Max Altitude: - 4227 m

ระยะทางการเทรครวม: - 70-75 กิโลเมตร

ช่วงที่ดีที่สุด:- กรกฏาคม-กันยายน

ราคาท่านละ : 19,900 บาท/ท่าน

วันเดินทาง: 26 ก.ค.-4 ส.ค.62 , 9-18 ส.ค.62

 

 

สรุปลักษณะเส้นทาง

เส้นทางที่เงียบสงบ ธรรมชาติงดงามจนคุณแทบจะหยุดลมหายใจ คุณจะดื่มด่ำไปกับทะเลสาบทั้งเจ็ดระหว่างเดินเทรค วิวภูเขาหิมะที่รายล้อมทำให้ทะเลสาบยิ่งส่องประกายความงามด้วยเงาสะท้อน ทั้งทะเลสาบ Vishansar , Kishansar , Gangabal, Nandkol

 

สรุปโปรแกรมการเดินทาง

Day1 :  กรุงเทพ-เดลี- เที่ยวเมืองเดลี พักเดลี 1 คืน ( Hotel: 4 star, Meal: L/D)

Day 2 : เดลี-ศรีนาคา-โซนามาร์ค (Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D)

Day 3 :  Shithkadi - Nichnai Via Shekdur (Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D)

Day 4 : Nichnai To Vishansar Lake(Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D)

Day 5 : Vishansar To Gadsar Via Vishansar Lake & Gadsar Pass(Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D)

Day 6 :  Gadsar To Satsar(Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D)

Day 7 :   Satsar To Gangabal Lake(Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D)

Day 8 : Gangabal To Naranag  - Shrinagar(House boat stay, Meal: B:/L/D)

Day 9 : Shrinagar -Delhi-BKK (Meal: B/L/-)

Day 10ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมการเดินทาง


Day 1 :
กรุงเทพ-เดลี

06.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

08.55 ออกเดินทางไปยังกรุงเดลี ด้วยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI333

12.00 เดินทางถึงเดลีโดยสวัสดิภาพ

14.00 หากขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองใข้เวลาไม่นานนักเราจะมีเวลาเที่ยวชมเมืองเดลีโดยจะพาท่านไปชม Redfort และช้อปปิงที่ตลาด จันพาส

18.00 รับประทานอาหารเย็น

19.00 นำท่านไปยังที่พัก

 

Day 2:   Drive To Sonmarg(Shithkadi) (2 362m/7750ft) .  3 hours drive

 

08.00 ออกเดินทางไปยังสนามบินอินทิราคานธี

10.30 ออกเดินทางไปยังสนามบินศรีนาคา ด้วยสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบินที่ AI821

13.35 เดินทางถึงศรีนาคา โดยสวัสดิภาพ

15.00 ออกเดินทางต่อไปยัง โซนามาร์ค ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.

 

Day 2: Shithkadi  To Nichnai(3505m./11500ft.) Via Shekdur  12km. 7-8 hours  trek.

 

วันนี้เป็นวันเริ่มเทรควันแรก ประมาณ 12 กม. โดยการเดินในระยะสั้นๆ เลาะถนนและริมจากนั้น ผ่านป่าสน และใบเมิ้ล เมื่อถึงโซนมาร์ค เราจะตอนรับท่านด้วยหุบเขา โซนามารา และธารน้ำแข็ง Thajias จากนั้นเดินขึ้นเล็กไปยัง Shekdur ประมาณ 2 ชม. หลังจาก Shekhdur ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ 4 ชม.จะถึงที่พัก ที่ Nichnai

 

Day 3: Nichnai To Vishansar Lake(3658m/12000ft.) 12km. 7-8 hours trek.

                    เริ่มต้นจาก Nichnai ด้วยระยะทางประมาณ 12 กม. วันนี้จะผ่านทุ่งหญ้าเสีเขียว จากนั้นเดินข้ามแม่น้ำและเลาะริมตลิ่งไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ 2 ชม. หลังจากนั้นเดิมข้าม Nichnai Pass( 3977 เมตร) เมือมองจาก Pass ลงไปคุณจะเห็นกับวิวสุดลูกหูลูกา ของทุ่งหญ้าสีเขียวและดอกไม้ป้า หลังจากนั้นก็เดินทางเรียบเข้าสู่ทะเลสาบวิชันษา (Vishansar) เราจะพักกันที่นี่

 

Day 4: Vishansar To Gadsar(3658m/12000ft.) Via kishansar Lake & Gadsar Pass(4175m/13700ft.) 17km.  9-10  hours trek.

วันนี้เราจะเดินทางประมาณ 17 กม.ใช้เวลาเดิน 9-10 ชั่วโมง โดยเราจะเดินผ่านทะเลสาบกฤษนะ และข้ามพาส Gadsar (4175m) ซึ่งเป็นพาสที่สูงที่สุดในเส้นทางนี้ หลังจากนั้นเดินลงต่อไปยังทะเลสาป Gadsar   ที่ทะเลสาบนี้วิวจะสวยงามที่สุด เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าและรายรอบด้วยภูเขาหิมะใกล้ที่พักจะเป็นค่ายทหาร คืนนี้เราจะพักที่ Gadsar

 

Day 5: Gadsar To Satsar(3658m/12000ft.) 10km. 4-5 hours trek.

วันนี้เราจะเดินเททรคประมาณ 10 กม.ใช้เวลาเดิน 4-5 ชม.เริ่มต้นจากค่ายทหารและไปจบยัง Satsar ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เชื่อมต่อกับทะเลสาบทั้งเจ็ด เราจะพักกันที่ Satsar

 

Day 6: Satsar  To  Gangabal Lakes(3505m/11500ft.) 11km. 5-6 hours trek.

วันนี้จะเป็นวันที่ท้าทายพวกเราด้วยการเดินที่ 11 กม. ในระยะเวลา 5-6 ชม. เป็นวันที่วัดความหลงใหลในการเดินเทรคในตัวคุณเพื่อก้าวข้ามผ่านวันนี้เส้นทางจะเป็นทางเดินที่เต็มไปด้วยหิน เราต้องเดินอย่างระมัดระวัง เราจะเดินขึ้นไปยังจุดสูงสุด ที่ 4175 ม.จากระดับน้ำทะเล จากจุดสุดสุงนี้ คุณจะเห็นทะเลสาบ Gangabal ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงในด้านการตกปลา จากนั้นเดินลงผ่านทุ่งหญ้า ไปพักที่ ทะเลสาบ Nundkul

 

Day7: Gangabal To Naranag(2286m/7500ft.), 13km. 6-7 hours trek.

วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการเทรค หลังจากที่ผ่านการ Summit เมื่อวานมาได้แล้ว เราจะเดินทางผ่านทุ่งหยาและดอกไม้ป่าสีเหลือง ผ่านป่าสน และไปยังจุดนัดพบการขึ้นรถจิ้บ ที่ Naranag และเดินทางต่อไปยังศรีนาคา คืนนี้เราจะพักที่ Boat House

 

Day 8 – Srinagar Sightseeing Visit Dal Lake, and Gardens In Srinagar.

ตอนเช้าให้ท่านได้พักผ่อนตอนเช้าสบาย จากนั้นพาท่านไปเยี่ยมชม เมืองศรีนาคา สัก 1-2 ชม. รับประทานอาหารกลางวันและเดินทางต่อไปยังสนามบิน

14.20 ออกเดินทางจากศรีนาคาไปยังเดลี ด้วยเที่ยวบินที่ AI822

17.10 ถึงเดลีโดยสวัสดิภาพ

23.00 ออกเดินทางจากเดลีไปยังกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินแอร์อินเดียวเที่ยวบินที่ AI334

 

Day 10: กรุงเทพมหานคร

04.40 เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง กรุป size ไม่เกิน 15 ท่าน

วันที่เดินทาง

พัก 2-3ท่าน/ห้อง/เต้นท์

ไม่รวมวีซ่า

พักเดี่ยวเฉพาะในเมือง

26 ก.ค.-4 ส.ค.2562

19,900 บาท

17,200

2200 บาท

9-18 ส.ค. 2562

19,900 บาท

17,200

2200 บาท

**ลูกค้าเก่า Serenetour และ Skytale ลดราคาท่านละ 1,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

2.ที่พักในเดลี 1 คืน ระดับ 4 ดาว, ทีพัก Boat House 1 คืน ในศรีนาคา

3.E-Visa india ราคา 82 usd หากท่านมีวีซ่าอินเดียอยู่แล้วสามารถหักออกได้ 2,700 บาท

4.ประกันการเดินทางแบบมีประกันสุขภาพ วงเงิน 2,000,000 บาท

5.ไกด์และผู้ช่วยไกด์ พ่อครัวทำกับข้าว ประสบการณ์สูง

6.หัวหน้าทัวร์จากไทยคอยดูแลประสานงานและบันทึกภาพระหว่างการเดินทาง

7.อัลบั้มภาพขนาด 4x6 นิ้วเพื่อบันทึกความทรงจำระหว่างการเดินทางท่านละ 1 เล่ม

5.รวมค่าพายเรือในทะเลสาป

6.ม้า 1 ตัวสำหรับฉุกเฉินกรณีที่มีคนป่วย

7.ใบอนุญาตในการเดินเทรคกิ้งเส้น Great Lake

8.ออกซิเจนแบบถังสำหรับกรณีฉุกเฉิน

9.ผู้ชำนาญการช่วยเหลือ กรณี High Altitude sickness

10.ลาในการขนกระเป๋า

11.เต้นท์, ห้องน้ำเครื่องที่, ถุงนอน, เสื่อ, อุปกรณ์ทำครัว, ยา

12.อาหารไทยเสริม

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

1.ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไปกลับกรุงเทพ-ศรีนาคา (ราคา 14,500บาท รวมทุกอย่างแล้ว ได้ นน.30กก.)

2.ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว

3.ไม่รวมอาหารมื้อสุดท้ายที่สนามบินเดลี เนื่องจากบางท่านอาจต้องการช้อปปิ้ง

4.ไม่รวมอุปกรณ์การเทรคส่วนตัว

5.ไม่รวมทิป ไกด์ ผู้ช่วยและคนครัว ท่านละประมาณ 2500-3000 รูปี/ทริป

6.ไม่รวมทิปหัวหน้าไม่ระบุตามความพอใจ

 

ข้อควรระวัง

1.ห้ามใช้โดรนบินเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพื้นที่ในความดูแลของทหาร

2.ระหว่างเทรคไม่อนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์

3.ไม่มีสัญญานมือถือและสัญญานอินเตอร์ระหว่างเทรค

4.เที่ยวบินของสายการบินแอร์อินเดียมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงทางเราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบทันที

5.ระหว่างเทรคต้องติดพาสปอร์ตไว้ในกระเป๋า Day Pack ตลอดเวลา

 

การชำระเงินค่ามัดจำ

1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท หลังยืนยันการจอง 3 วัน และที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน

 

 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา
FIT(กรุปส่วนตัว)
20 วัน 19 คืน

EBC3Pass 20D

EBC + 3 PASS 20 วัน 19 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋ว ระหว่างประเทศ รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2019 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination