MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

Great Lake

Trekking

อินเดีย

10วัน8คืน

19900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

 

แคชเมียร์เกรคเลคเทรค (Kashmir : Great Lake treks)

เขต: - Jammu & Kashmir (India)                                        

ระยะเวลา: - 8 Night 10 Days

ความยาก: - Moderate

Max Altitude: - 4227 m

ระยะทางการเทรครวม: - 70-75 กิโลเมตร

ช่วงที่ดีที่สุด:- กรกฏาคม-กันยายน

ราคาท่านละ : 19,900 บาท/ท่าน

วันเดินทาง: 26 ก.ค.-4 ส.ค.62 , 9-18 ส.ค.62

 

 

สรุปลักษณะเส้นทาง

เส้นทางที่เงียบสงบ ธรรมชาติงดงามจนคุณแทบจะหยุดลมหายใจ คุณจะดื่มด่ำไปกับทะเลสาบทั้งเจ็ดระหว่างเดินเทรค วิวภูเขาหิมะที่รายล้อมทำให้ทะเลสาบยิ่งส่องประกายความงามด้วยเงาสะท้อน ทั้งทะเลสาบ Vishansar , Kishansar , Gangabal, Nandkol

 

สรุปโปรแกรมการเดินทาง

Day1 :  กรุงเทพ-เดลี- เที่ยวเมืองเดลี พักเดลี 1 คืน ( Hotel: 4 star, Meal: L/D)

Day 2 : เดลี-ศรีนาคา-โซนามาร์ค (Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D)

Day 3 :  Shithkadi - Nichnai Via Shekdur (Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D)

Day 4 : Nichnai To Vishansar Lake(Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D)

Day 5 : Vishansar To Gadsar Via Vishansar Lake & Gadsar Pass(Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D)

Day 6 :  Gadsar To Satsar(Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D)

Day 7 :   Satsar To Gangabal Lake(Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D)

Day 8 : Gangabal To Naranag  - Shrinagar(House boat stay, Meal: B:/L/D)

Day 9 : Shrinagar -Delhi-BKK (Meal: B/L/-)

Day 10ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมการเดินทาง


Day 1 :
กรุงเทพ-เดลี

06.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

08.55 ออกเดินทางไปยังกรุงเดลี ด้วยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI333

12.00 เดินทางถึงเดลีโดยสวัสดิภาพ

14.00 หากขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองใข้เวลาไม่นานนักเราจะมีเวลาเที่ยวชมเมืองเดลีโดยจะพาท่านไปชม Redfort และช้อปปิงที่ตลาด จันพาส

18.00 รับประทานอาหารเย็น

19.00 นำท่านไปยังที่พัก

 

Day 2:   Drive To Sonmarg(Shithkadi) (2 362m/7750ft) .  3 hours drive

 

08.00 ออกเดินทางไปยังสนามบินอินทิราคานธี

10.30 ออกเดินทางไปยังสนามบินศรีนาคา ด้วยสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบินที่ AI821

13.35 เดินทางถึงศรีนาคา โดยสวัสดิภาพ

15.00 ออกเดินทางต่อไปยัง โซนามาร์ค ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.

 

Day 2: Shithkadi  To Nichnai(3505m./11500ft.) Via Shekdur  12km. 7-8 hours  trek.

 

วันนี้เป็นวันเริ่มเทรควันแรก ประมาณ 12 กม. โดยการเดินในระยะสั้นๆ เลาะถนนและริมจากนั้น ผ่านป่าสน และใบเมิ้ล เมื่อถึงโซนมาร์ค เราจะตอนรับท่านด้วยหุบเขา โซนามารา และธารน้ำแข็ง Thajias จากนั้นเดินขึ้นเล็กไปยัง Shekdur ประมาณ 2 ชม. หลังจาก Shekhdur ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ 4 ชม.จะถึงที่พัก ที่ Nichnai

 

Day 3: Nichnai To Vishansar Lake(3658m/12000ft.) 12km. 7-8 hours trek.

                    เริ่มต้นจาก Nichnai ด้วยระยะทางประมาณ 12 กม. วันนี้จะผ่านทุ่งหญ้าเสีเขียว จากนั้นเดินข้ามแม่น้ำและเลาะริมตลิ่งไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ 2 ชม. หลังจากนั้นเดิมข้าม Nichnai Pass( 3977 เมตร) เมือมองจาก Pass ลงไปคุณจะเห็นกับวิวสุดลูกหูลูกา ของทุ่งหญ้าสีเขียวและดอกไม้ป้า หลังจากนั้นก็เดินทางเรียบเข้าสู่ทะเลสาบวิชันษา (Vishansar) เราจะพักกันที่นี่

 

Day 4: Vishansar To Gadsar(3658m/12000ft.) Via kishansar Lake & Gadsar Pass(4175m/13700ft.) 17km.  9-10  hours trek.

วันนี้เราจะเดินทางประมาณ 17 กม.ใช้เวลาเดิน 9-10 ชั่วโมง โดยเราจะเดินผ่านทะเลสาบกฤษนะ และข้ามพาส Gadsar (4175m) ซึ่งเป็นพาสที่สูงที่สุดในเส้นทางนี้ หลังจากนั้นเดินลงต่อไปยังทะเลสาป Gadsar   ที่ทะเลสาบนี้วิวจะสวยงามที่สุด เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าและรายรอบด้วยภูเขาหิมะใกล้ที่พักจะเป็นค่ายทหาร คืนนี้เราจะพักที่ Gadsar

 

Day 5: Gadsar To Satsar(3658m/12000ft.) 10km. 4-5 hours trek.

วันนี้เราจะเดินเททรคประมาณ 10 กม.ใช้เวลาเดิน 4-5 ชม.เริ่มต้นจากค่ายทหารและไปจบยัง Satsar ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เชื่อมต่อกับทะเลสาบทั้งเจ็ด เราจะพักกันที่ Satsar

 

Day 6: Satsar  To  Gangabal Lakes(3505m/11500ft.) 11km. 5-6 hours trek.

วันนี้จะเป็นวันที่ท้าทายพวกเราด้วยการเดินที่ 11 กม. ในระยะเวลา 5-6 ชม. เป็นวันที่วัดความหลงใหลในการเดินเทรคในตัวคุณเพื่อก้าวข้ามผ่านวันนี้เส้นทางจะเป็นทางเดินที่เต็มไปด้วยหิน เราต้องเดินอย่างระมัดระวัง เราจะเดินขึ้นไปยังจุดสูงสุด ที่ 4175 ม.จากระดับน้ำทะเล จากจุดสุดสุงนี้ คุณจะเห็นทะเลสาบ Gangabal ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงในด้านการตกปลา จากนั้นเดินลงผ่านทุ่งหญ้า ไปพักที่ ทะเลสาบ Nundkul

 

Day7: Gangabal To Naranag(2286m/7500ft.), 13km. 6-7 hours trek.

วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการเทรค หลังจากที่ผ่านการ Summit เมื่อวานมาได้แล้ว เราจะเดินทางผ่านทุ่งหยาและดอกไม้ป่าสีเหลือง ผ่านป่าสน และไปยังจุดนัดพบการขึ้นรถจิ้บ ที่ Naranag และเดินทางต่อไปยังศรีนาคา คืนนี้เราจะพักที่ Boat House

 

Day 8 – Srinagar Sightseeing Visit Dal Lake, and Gardens In Srinagar.

ตอนเช้าให้ท่านได้พักผ่อนตอนเช้าสบาย จากนั้นพาท่านไปเยี่ยมชม เมืองศรีนาคา สัก 1-2 ชม. รับประทานอาหารกลางวันและเดินทางต่อไปยังสนามบิน

14.20 ออกเดินทางจากศรีนาคาไปยังเดลี ด้วยเที่ยวบินที่ AI822

17.10 ถึงเดลีโดยสวัสดิภาพ

23.00 ออกเดินทางจากเดลีไปยังกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินแอร์อินเดียวเที่ยวบินที่ AI334

 

Day 10: กรุงเทพมหานคร

04.40 เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง กรุป size ไม่เกิน 15 ท่าน

วันที่เดินทาง

พัก 2-3ท่าน/ห้อง/เต้นท์

ไม่รวมวีซ่า

พักเดี่ยวเฉพาะในเมือง

26 ก.ค.-4 ส.ค.2562

19,900 บาท

17,200

2200 บาท

9-18 ส.ค. 2562

19,900 บาท

17,200

2200 บาท

**ลูกค้าเก่า Serenetour และ Skytale ลดราคาท่านละ 1,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

2.ที่พักในเดลี 1 คืน ระดับ 4 ดาว, ทีพัก Boat House 1 คืน ในศรีนาคา

3.E-Visa india ราคา 82 usd หากท่านมีวีซ่าอินเดียอยู่แล้วสามารถหักออกได้ 2,700 บาท

4.ประกันการเดินทางแบบมีประกันสุขภาพ วงเงิน 2,000,000 บาท

5.ไกด์และผู้ช่วยไกด์ พ่อครัวทำกับข้าว ประสบการณ์สูง

6.หัวหน้าทัวร์จากไทยคอยดูแลประสานงานและบันทึกภาพระหว่างการเดินทาง

7.อัลบั้มภาพขนาด 4x6 นิ้วเพื่อบันทึกความทรงจำระหว่างการเดินทางท่านละ 1 เล่ม

5.รวมค่าพายเรือในทะเลสาป

6.ม้า 1 ตัวสำหรับฉุกเฉินกรณีที่มีคนป่วย

7.ใบอนุญาตในการเดินเทรคกิ้งเส้น Great Lake

8.ออกซิเจนแบบถังสำหรับกรณีฉุกเฉิน

9.ผู้ชำนาญการช่วยเหลือ กรณี High Altitude sickness

10.ลาในการขนกระเป๋า

11.เต้นท์, ห้องน้ำเครื่องที่, ถุงนอน, เสื่อ, อุปกรณ์ทำครัว, ยา

12.อาหารไทยเสริม

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

1.ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไปกลับกรุงเทพ-ศรีนาคา (ราคา 14,500บาท รวมทุกอย่างแล้ว ได้ นน.30กก.)

2.ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว

3.ไม่รวมอาหารมื้อสุดท้ายที่สนามบินเดลี เนื่องจากบางท่านอาจต้องการช้อปปิ้ง

4.ไม่รวมอุปกรณ์การเทรคส่วนตัว

5.ไม่รวมทิป ไกด์ ผู้ช่วยและคนครัว ท่านละประมาณ 2500-3000 รูปี/ทริป

6.ไม่รวมทิปหัวหน้าไม่ระบุตามความพอใจ

 

ข้อควรระวัง

1.ห้ามใช้โดรนบินเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพื้นที่ในความดูแลของทหาร

2.ระหว่างเทรคไม่อนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์

3.ไม่มีสัญญานมือถือและสัญญานอินเตอร์ระหว่างเทรค

4.เที่ยวบินของสายการบินแอร์อินเดียมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงทางเราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบทันที

5.ระหว่างเทรคต้องติดพาสปอร์ตไว้ในกระเป๋า Day Pack ตลอดเวลา

 

การชำระเงินค่ามัดจำ

1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท หลังยืนยันการจอง 3 วัน และที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน

 

 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2019 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination