MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

Elegance Blossom in Pakistan

Citytour

ปากีสถาน

9วัน7คืน

42,900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

 

DAY1 กรุงเทพ-อิสลามาบัด Hotel  : Hill view Hotel  หรือเทียบเท่า โรงแรม 4 ดาว

16.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ H ประตู 4

19.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 349 ไปยังอิสลามาบัด

22.10 น. เดินทางถึงอิสลามาบัดโดยสวัสดิภาพ จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก 

DAY2 Isalamabad-Gilgit - AltitFort- Baltit Fort Hotel:  Hunza Serena Hotel โรงแรม 4 ดาว มีน้ำอุ่นมี Herater

06.00 เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ PK670 เพื่อไปยัง GILGIT

07.15 ถึง Gilgit โดยสวัสดิภาพ  หลังจากนั้นเข้าที่พัก Hunza Serena Hotel พักผ่อนนิดหน่อยแล้วออกเดินทางเที่ยวชมเมือง Gilgit  รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางไปยัง Balltit fort

Baltit Fort

 

ป้อมปราการอายุกว่า 800 ปี เป็นป้อมปราการอายุ เก่าแก่กว่า 800 ปี ในอดีตที่ Hunza เป็นรัฐอิสระ ที่นี่เป็นที่ประทับของกษัตริย์ ซึ่งก็ไม่แปลก เพราะมุมบน fort มันช่างอลังการณ์งานสร้าง ยังกะอยู่บนสรวงสวรรค์ เพื่อเก็บแสงเย็น

 

DAY3 Gigit –HopperGlacier- Doiker        Hotel : EagleNest โรงแรม 4 ดาวมีน้ำอุ่นมีผ้าห่มไฟฟ้า

 

หลังจากรับประทานอาหารเช้า เที่ยวชมหมู่บ้านคารีมาบัด และเก็บภาพแสงเช้า ณ โรงแรม

เดินเที่ยวชม Baltit Plaza เลือกซื้อหา Appricot อบแห้ง, Almond , น้ำมันอัลมอนด์ และเสื้อผ้าพื้นเมืองเพื่อใช้ในการถ่ายภาพ Portrait สวยๆ จากนั้นเดินทางไปยัง Altit Fort

Altit Fort

 

ป้อมปราการเก่าแก่ที่สุดใน Gilgit อายุกว่า 1100 ปี เดิมเคยเป็นที่อยู่ของผู้ปกครองแคว้นก่อนจะย้ายข้ามฝั่งแม่น้ำไปยัง Baltit Fort

รับประทานอาหารกลางวัน

          จากนั้นช่วงบ่ายเดินทางไปยังจุดบรรจบแม่น้ำ Nagar River และ Hunza River ถ่ายภาพ และเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้าน Doiker ระหว่างทางแวะเก็บภาพหมู่บ้าน ที่สวยงาม มีต้น Appricot สีชมพูสวยมาก และเข้าที่พัก Eagle Nest เป็นจุดชมวิวพระอาทิคย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ในมุมสูง โดยไม่มีอะไรบังวิว

DAY4  Doiker-Altabad Lake-Hussain Bridge-Passu      Hotel:  Sarai Hotel**โรงแรมเล็กเนื่องจากเป็นเมืองเล็กๆในหุบเขา มีน้ำร้อนแต่ไม่มี Heater


เช้าปลุกตื่นเก็บแสงเช้าบริเวณจุดชมวิว Eagle Nest เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นจะเห็น วิวพาโนราม่าของเทือกเขาสีขาว สูงมากกว่า 7000 เมตร  Rakaposhi,Diran,Golden Peak,Ultar I Ultar II และ Lady finger   หลังรับประทานอาหารเช้า Check Out ออกเดินทางไปยัง Passu เที่ยวชม Alttabad Lake และ Hussain Bridge

Attabad lake

ไม่ใช่ทะเลสาบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เกิดจากดินถล่มครั้งใหญ่ ปิดทางไหลของน้ำ จนเอ่อล้นขึ้นมาเป็นทะเลสาบ หมู่บ้านหลายแห่งต้องจมอยู่ใต้น้ำ ในช่วงที่น้ำท่วมถนนถูกตัดขาด คนที่จะไปหมู่บ้าน Passu ต้องเอารถมาล่องเรือ หรือล่องเรือเพื่อต่อรถไป แต่รัฐบาลจีน เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา โดยการทำถนนเส้นใหม่ให้ และเจาะอุโมงค์ผ่านภูเขาหลายลูก ทำให้การเดินทางไปมาสะดวกสบายขึ้นมาก (ส่วนหนึ่งเพราะเส้นทางนี้เป็นทางหลักในการขนสินค้าจากจีน เข้าปากีสถาน) เรือที่อยู่ในทะเลสาบจึงกลายเป็นเรือนำเที่ยวไปแทบทั้งหมด

Hussain Bridge

สะพานฮุสเซนแห่งทะเลสาบโบริท ในประเทศปากีสถาน ได้ถูกจัดให้เป็นสะพานที่น่ากลัวที่สุดในโลก ช่องว่างระหว่างไม้กระดานที่กว้าง สะพานที่ยาวมากและแกว่งไปมา ไม่สามารถที่จะรับรองความปลอดภัยของผู้ที่ใช้สะพานเป็นเส้นทางสัญจรได้เลย แต่ถึงแม้ว่าสะพานฮุสเซนแห่งนี้จะน่ากลัวเพียงไร มันก็ยังคงถูกใช้เป็นเส้นทางสัญจรเพื่อเดินทางข้ามทะเลสาบโบริทอยู่เป็นประจำ

 Passu Village

เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ใกล้คาราโครัมไฮย์เวย์ และลอมรอบไปด้วยภูเขาหนามทุเรียน (Passu Cone) วิวอลังการมาก เดินจากหมู่บ้านไปประมาณ 2 กม.ก็จะพบกับ Passu Glacier  ที่นี่เราจะถ่ายแสงเย็นของพระอาทิตย์จับยอดเขา Passu Cathedral สูง 6106 เมตร  คนใน Passu Village จะใช้ภาษาท้องถิ่นคือ ภาษา Wakhi

 DAY5   PASSU -  GAHKUCH VALLEY       Hotel: BLOSSOM INN ** โรงแรมมาตรฐานมีน้ำอุ่นแต่ไม่มี Heater

ออกเดินทางไปยังหมู่บ้าน Ghakuch ระหว่างทางจะแวะพักถ่ายภาพ ในจุดชมวิว บนเส้นทางคาราโคลัมที่สวยงาม แวะพักทานข้าวกลางวันที่ Rakapochi View Point จากนั้นเดินทางต่อไปยังหมู่บ้าน Gakuch สองข้างทางจะมีแม่น้ำ Hunza สีเขียวเทอร์คอยซ์ สวยมาก หากโชคดีจะได้ปลาเทราท์ทานในมื้อเย็น แวะช้อปปิ้งในตัวเมือง Gakuch ที่นี่จะมีสินค้าพื้นเมืองราคาไม่แพงให้เลือกเยอะ

 

DAY 6  GAHKUCH –GUPIS-KHALTI-GILGIT  Hotel: Serena Gilgit Hotel *****โรงแรมห้าดาว

หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปยัง Gupis บนถนน Shandoor ชม Khalti Lake  และ Phander Lake รับประทานอาหารที่ โรงแรม PTDC ถ่ายรูปกับทะเลสาบสีฟ้าและปลาเทราท์ หากมีเวลาจะพาท่านเดินทางไปยังหมู่บ้าน Yasin หมู่บ้านที่มีความสวยงามเลาะเลียบแม่น้ำ Ghizer หลังจากนั้นเดินทางกลับไปยัง Gilgit ช้อปปิ้งในตัวเมือง มีของให้เลือกซื้อหามากมาย

 

DAY 7  GILGIT –BESHAM OR NARAN VALLEY   Hotel : Royal Hotel **โรงแรมเล็กมาตรฐานมีน้ำอุ่นไม่มี Heater.

ออกเดินทางจากเมือง Gilgit ไปยัง Naran ระยะทางประมาณ 250 กม.(ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 8-10 ชม.) แวะถ่ายภาพที่จุดชมวิวยอดเขา Nanga Parbat ที่สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก ความสูง  8,125 เมตร หลังจากนั้นแวะชมถ่ายรูปกับจุดเชื่อมต่อระหว่าง 3 เทือกเขาสำคัญคือ Karakoram Himalaya และ Hindu Kush  เส้นทางจะคดเดี้ยวเลาะแม่น้ำ  Indus และ Gilgit รับประทานอาหารกลางที่ Chilas จากนั้นจะผ่าน Babusar Pass ที่ความสูง 4173   เมตร  

Royal Hotel ** บริเวณเมืองนารันจะเป็นเมืองเล็กที่พักที่นี่จะไม่สะดวกสบายเท่ากับเมืองใหญ่ที่เราไปพักมา แต่ก็สะอาดปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว

*** หาก Babusar Pass ปิดการสัญจรเนื่องจากรัฐบาลปากีสถานเราจะเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Besham และพักค้างที่ Bisham

 

DAY8   :       NARAN -  ISLAMABAD-Bangkok.

ออกเดินทางจาก Naran สู่ Isalamabad เมืองหลังรับประทานอาหารกลางวันที่ตักศิลา ออกเดินทางจากนั้นเดินทางสู่อิสลามาบัด จากนั้นกลับเข้าเมือง แวะซื้อของฝาก  และ Faisal Mosque รับประทานอาหารค่ำ

20.30 เดินทางถึงสนามบินอิสลามาบัด

23.30 ออกเดินทางจากปากีสถาน โดยสารการบินไทยเที่ยวบินที่ TG350

DAY 9   Bangkok

06.15 น. เดินทางถึงไทยโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

วันที่เดินทาง

พัก2-3ท่าน

ราคาเด็กไม่เกิน12ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่ม

11-18 เม.ย.63

39,900บาท/ท่าน

39,900 บาท/ท่าน

7,900 บาท

อัตรานี้รวม

Ø รถยนต์ส่วนตัวสำหรับการเดินทาง

Ø Domestic Flights from ISB-GLT

Ø ที่พัก4-5 ดาว ตามระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน โดยในบางเมืองจะไม่มี 4-5  ดาว ใช้โรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองนั้นแทน

Ø ไกด์ท้องถิ่นประสบการณ์และภาษาอังกฤษดี

Ø อาหารตามมื้อระบุ

Ø Toll & bridge crossing Tax

Ø วีซ่าเข้าประเทศปากีสถาน

Ø ประกันภัยเข้าประเทศปากีสถาน

Ø อาหารไทยเสริม

อัตรานี้ไม่รวม

Ø Porter for Personal language (Rucksack,etc )

Ø ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งการรักษาเจ็บป่วยอยู่ในเงื่อนไขของประกันภัย

Ø ทิปคนขับรถไกด์ ต่อท่าน 3600 รูปีปากีสถาน/ทริป(1200บาท)

Ø หัวหน้าทัวร์ ตามความสมัครใจ

การชำระเงิน

Ø งวดแรก หลังจากยืนยันการจอง  ชำระมัดจำ 20,000 บาทภายใน 7 วัน

Ø งวดที่สอง ชำระเงิน ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

 

เงื่อนไขการยกเลิก

·       สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำโดยหักตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

·       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด

·       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท

·       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ชำระ 80% ของค่าทัวร์

·       ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

·       ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้าออกเมืองจากประเทศไทย, ประเทศปากีสถาน ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไข

·       ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

เงื่อนไขการเดินทาง

·       บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

·       บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

·       หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

·       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

·       รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

·       ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

·       กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

·       มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

·       หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·       กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

o   บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

·       บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

·       เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·       เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

·       โรงแรมที่พักในประเทศปากีสถานมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศปากีสถานตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ

·       กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น

·       เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

·       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2021 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination