MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

Elegance Autumn | Pakistan

Citytour

ปากีสถาน

9 วัน 7 คืน

45,9000 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง
20-28 ตุลาคม 2561 
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 | Day 1 กรุงเทพ-อิสลามาบัด : Meal (-/-/-)
16.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า ที่เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย ประตู 4 (น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องได้ 30 กก.)  
19.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 349 ไปยังอิสลามาบัด ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.
22.10 น. เดินทางถึง อิสลามบัดโดยสวัสดิภาพ จากนั้นทำท่านเข้าสู่ที่พัก
Hotel : Hill View Hotel หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 | Day 2  Islamabad – Gilgit – Hunza- Baltit fort :  Meal (B/L/D)
04.00 ปลุกตื่นเพื่อเดินทางไปยังสนามบิน
06.15 ออกเดินทางจากสนามบิน Isalamabad ไปยัง Gilgit ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที (นน.กระเป๋าไม่เกิน 20 กก.)
รับประทานอาหารเช้า
จากนั้นเดินทางโดยใช้รถบนเส้นทาง Karakorum Highway สู่ Hunza Valley (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.) สภาพถนนของคาราโคลัมจะเป็นเส้นทางลัดเลาะไปตามภูเขาและแม่น้ำสินธุ (Indus) ซึ่งแม่น้ำนี้เมื่อผ่านไปเมืองใหนก็จะถูกเรียกไปตามชื่อเมืองที่ผ่านไป  เส้นถนนที่ลัดเลาะภูเขาก็จะคดเดี้ยว ถนนจะเต็มไปด้วยรถบรรทุกที่บรรจงกันแต่งแต้มศิลปะบนรถบรรทุกที่สวยงามมาก  จนมีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนออกมาเกี่ยวกับ Art of Truck in Pakistan นั่งดูไปเพลินๆ ก็จะถึงเวลาทานข้าวกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางต่อไปยัง Hunza Valley (หุบเขาหรรษา) เข้าที่พัก Serena Hotel ให้ท่านได้พักผ่อน จากนั้นก็พาท่านเดินไปยัง Hunza Bazar ซึ่งไม่ไกลจากที่พัก แวะถ่ายบรรยาการศของร้านค้าและผู้คนที่มาจับจ่ายสินค้า สามารถเลือกซื้อของงฝากได้เป็นช้อปพร้อมถ่ายภาพ สินค้าเช่น ผ้าแคชเมียร์ ถั่วอัลมอนด์ Wallnut ที่อร่อยและราคาไม่แพง เดินผ่าน Bazar ขึ้นไปบนเนินเพื่อไปเก็บแสงเย็นที่ Batit Fort เป็นป้อมปราการอายุ เก่าแก่กว่า 800 ปี ในอดีตที่ Hunza เป็นรัฐอิสระ ที่นี่เป็นที่ประทับของผู้ครองนคร มุมมองบนป้อมสามารถมองเห็นบ้านเรือนและบรรดาราษฎรได้ชัด รวมทั้งภูเขาสีขาวที่รายล้อมหมู่บ้าน ทั้ง Rakaposhi (7788m) Diran Peak (7266m)  จากนั้นเดินทางกลับที่พัก
ที่พัก : Serena  Hunza Hotel หรือเทียบเท่า 

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 | Day 3   Karimabad- Nagar Valley - Hopar Glacier  :  Meal (B/L/D)

ปลุกตื่นเพื่อเก็บแสงเช้าบริเวณหน้าที่พักและเดินเล่นบริเวณสวนหน้าที่พัก 
หลังรับประทานอาหารเช้า เดินชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านเพื่อเก็บบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีและวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน Karimabad เราจะเดินเลาะมีลำธารเล็กๆไหลที่เกิดจาก Glacier ไหลรอบหมู่บ้านน้ำจะเป็นสีดำกระทั่งน้ำในโรงแรมก็จะมีสีออกเทาเนื่องจากเป็นน้ำที่ไหลจากกลาเซียเป็นน้ำแร่ธรรมชาติจริงๆ ประมาณ 1 ชม. จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Nagar Valley หมู่บ้านที่เป็นเป็นมุสลิมค่อนข้างเคร่ง เด็กสาวที่นี่ห้ามถ่ายภาพยกเว้นพวกเธอจะอนุญาต แต่ผู้ชายสามารถถ่ายภาพได้ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Hopar Glacier 
รับประทานอาหารกลางวัน
หลังรับประทานอาหารกลางวันเดินทางไปชม Hopar Glacier ในมุมสูง ถ่ายภาพธารน้ำแข็งที่เคลื่อนเร็วที่สุดในโลก ที่นี่จะมีความหนาวเย็นท่านควรเอาเสื้อแจ็คแกตกันหนาวติดตัวไปด้วย หากท่านต้องการลงไปถ่ายภาพกลาเซียด้านล่างจะใช้เวลาขึ้นลงประมาณ 1 ชม. ซึ่งการถ่ายภาพมุมสูงจะสวยกว่า ส่วนบริเวณขอบกลาเซียก็จะมีร้านขายของที่ระลึกเป็นหินประดับ Lapis Lazuii เป็นหินสีน้ำเงิน ราคาไม่สูงมาก  แหล่งกำเนิดอยุ่ในปากีสถานและอัฟกานิสถาน
เดินทางกลับไปยัง  Doiker Village   เพื่อไปเก็บแสงเย็นบนจุดชมวิวที่สวยที่สุดคือ โรงแรม Eagle Nest ซึ่งท่านจะเห็นพระอาทิตย์ตกกระทบใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยมาก ในบริเวณโรงแรมด้านหลังเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดหรือหน้าห้องพักของท่านเอง ในมุมนี้ท่านจะเห็น Finger Lady ชัดเจน หากท่านต้องการเที่ยวชมหมู่บ้านด้านล่าง ท่านสามารถทำได้แต่ไม่ควรไปท่านเดียว โดยให้แจ้งไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ก่อนลงไปด้านล่าง และให้เตรียมเสื้อกันหนาวถุงมือ ผ้าพันคอและไฟฉายไปด้วย เพราะบริเวณนี้ สูงประมาณ 2200 เมตรในเวลาเย็นจะหนาวมาก
ตอนกลางคืน จะเป็นคืน 13 ค่ำท่านสามารถถ่ายภาพกลางคืนในแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาเห็นหมู่บ้านข้างล่าง
รับประทานอาหารเย็น
ที่พัก : Eagle Nest หรือเทียบเท่า 

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 | Day 4 AltabadLake - Khunjelab- Passu Village :  Meal (B/L/D)

เช้าปลุกตื่นเก็บแสงเช้าบริเวณจุดชมวิว Eagle Nest เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นจะเห็น วิวพาโนราม่าของเทือกเขาสีขาว สูงมากกว่า 7000 เมตร  Rakaposhi,Diran,Golden Peak,Ultar I Ultar II และ Lady finger   หลังรับประทานอาหารเช้า Check Out ออกเดินทางไปยัง Passu เที่ยวชม Alttabad Lake และ Hussain Bridge
06.30 รับประทานอาหารเช้า
07.30  ออกเดินทางไปยังชายแดนปากีสถาน-จีน โดยระหว่างทางจะแวะล่องเรือในทะเลสาบสีฟ้าเทอควอยซ์ Attabad Lake  ไม่ใช่ทะเลสาบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เกิดจากดินถล่มครั้งใหญ่ ปิดทางไหลของน้ำ จนเอ่อล้นขึ้นมาเป็นทะเลสาบ หมู่บ้านหลายแห่งต้องจมอยู่ใต้น้ำ ในช่วงที่น้ำท่วมถนนถูกตัดขาด คนที่จะไปหมู่บ้าน Passu ต้องเอารถมาล่องเรือ หรือล่องเรือเพื่อต่อรถไป แต่รัฐบาลจีน เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา โดยการทำถนนเส้นใหม่ให้ และเจาะอุโมงค์ผ่านภูเขาหลายลูก ทำให้การเดินทางไปมาสะดวกสบายขึ้นมาก (ส่วนหนึ่งเพราะเส้นทางนี้เป็นทางหลักในการขนสินค้าจากจีน เข้าปากีสถาน) เรือที่อยู่ในทะเลสาบจึงกลายเป็นเรือนำเที่ยวไปแทบทั้งหมด) จากนั้นเดินทางต่อไปยังชายแดนปากีสถาน-จีน ใช้เวลาเดินทาง (3 ชม.) ข้าม Kunjerab pass (5,000 เมตร) บริเวณชายแดนจีนปากีสถานจะไม่มีจุดน่าสนใจมากนัก แต่ระหว่างทางไปจะมีภูเขาหิมะที่สวยงาม ดังนั้น Kunjerab Border จึงเป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศที่สูงที่สุดในโลก  ***และหากมีหิมะตกปกคลุมหนาจนมีการสั่งปิดถนน ทำไม่ให้สามารถข้ามพาสได้เราจะยกเลิกการเดินทางไปยัง Khunjerab**
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปยัง Passu Glacier ให้ท่านได้เดินไปยังบริเวณ Passu Glacier เพื่อสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ Passu Village เดินชมรอบหมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาว Wakhi/ Gujali  ในหมู่บ้านนี้ผู้หญิงสามารถถ่ายภาพได้ หน้าตาของคนในหมู่บ้าน จะออกไปทางยุโรป ตาสีเขียวผิวขาวอมชมพู สวยงามและหล่อเหลา ชนเผ่าวากิ จะอาศัย อยู่บริเวณฉนวนวาการ์ อัฟฟานิสถาน จีน และปากีสถาน ผู้หญิงของชนเผ่านี้ มักจะมีได้เรียนหนังสือมีอิสระมากกว่าเผ่าอื่น ของชาวมุสลิมหมู่บ้านใกล้คาราโครัมไฮย์เวย์ และล้อมรอบไปด้วยภูเขาหนามทุเรียน (Passu Cone) วิวอลังการมาก  ที่โรงแรมเราสามารถถ่ายแสงเย็นที่พระอาทิตย์จับยอดเขา Passu Cathedral ได้ โดยยอดที่สูงที่สุดของ Passu Cathedal จะเป็นจุดที่แสงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก จะตกกระทบยอดนี้ทั้งสองเวลา เลยทำให้ชื่อว่า Tupopdan - "mouthful of sun mountain " ความสูงคือ 6106 เมตร จากระดับน้ำทะเล
รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
พักที่ โรงแรม Sarai Hotel

วันพุธ ที่ 24  ตุลาคม 2561 | Day 5  Passu Village-Hussani Bridge-Gakuch  :  Meal (B/L/D) 

เช้าถ่ายแสงเช้าของพระอาทิตย์จับยอดเขา Passu Cathedral 
รับประทานอาหารเช้า
หลังจากรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางต่อไปยังสะพานฮุสเซน Hussain Bridge
สะพานฮุสเซนแห่งทะเลสาบโบริท ในประเทศปากีสถาน ได้ถูกจัดให้เป็นสะพานที่น่ากลัวที่สุดในโลก ช่องว่างระหว่างไม้กระดานที่กว้าง สะพานที่ยาวมากและแกว่งไปมา ไม่สามารถที่จะรับรองความปลอดภัยของผู้ที่ใช้สะพานเป็นเส้นทางสัญจรได้เลย แต่ถึงแม้ว่าสะพานฮุสเซนแห่งนี้จะน่ากลัวเพียงไร มันก็ยังคงถูกใช้เป็นเส้นทางสัญจรเพื่อเดินทางข้ามทะเลสาบโบริทอยู่เป็นประจำ 
รับประทานอาหารกลางวัน
จากเดินทางต่อไปยัง Gakuch แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด Gakuch ระหว่างทางจะเลาะแม่น้ำ Ghizer ซึ่งมีสีเขียวเทอควอยซ์สวยมาก ที่พักคืนนี้จะเป็นสามดาวมาตรฐาน เนื่องจากเป็นเมืองเล็กๆ แต่ทำเลของโรงแรมใกล้แม่น้ำ Ghizer ท่านสามารถเดินไปเก็บวิวแม่น้ำได้ใกล้
รับประทานอาหารเย็น 
ที่พัก Panorama View

วันพฤหัส ที่ 25   ตุลาคม 2561 | Day 6   Gakuch-Gupis-Gilgit  :  Meal (B/L/D)
เช้าปลุกตื่น เก็บแสงเช้าริมแม่น้ำหรือวิวดาดฟ้าโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารเช้าออกเดินทางไปยัง Gupis Valley ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแวะถ่ายภายในหมู่บ้าน Gupis ที่มีทะเลสาบสะท้อนน้ำสวยงาม แม่น้ำสีเทอร์ควอยซ์ตัดกับใบไม้สีเหลืองของฤดูใบไม้ร่วง 
รับประทานอาหารกลางวัน -เดินทางกลับไปยังกิลกิต ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชม. 
ที่พัก Serena Hotel Gilgit

วันศุกร์ ที่ 26  ตุลาคม 2561 | Day 7   Gilgit-Chilas-Besham :  Meal (B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า
วันนี้เราจะออกเดินทางแต่เช้าตรู่เพราะวันนี้เป็นวันที่เดินทางไกลบนเส้นทางสายคาราโคลัม เมื่อออกจาก Gilgit เราจะแวะชมถ่ายรูปกับจุดเชื่อมต่อระหว่าง 3 เทือกเขาสำคัญคือ Karakoram Himalaya และ Hindu Kush  เส้นทางจะคดเดี้ยวเลาะแม่น้ำ  Indus และ Gilgit 
รับประทานอาหารกลางวัน
หลังจากผ่านเมือง Chilas เราจะมีตำรวจนำขบวนตลอดเส้นทาง เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างจีนและปากีสถานในการดูแลนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ดังนั้นปากีสถานจึงมีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นด้วย ระหว่างแวะชม ร่องรอยแกะสลักรูปหินเรื่องราวของพระถังซัมจั๋งเดินทางมายังประเทศปากีสถาน จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Besham โดยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่รถบรรทุกเยอะมากอาจจะทำให้การจราจรติดขัดในช่วงเวลาเลิกงาน ดังนั้นอาจไปถึง Besham ดึก โดยวันนี้จะใช้เวลาเดินทางประมาณ (10-12 ชม)
Hotel : Hilton Besham หรือเทียบเท่า

วันเสาร์ ที่ 27  ตุลาคม 2561 | Day 8  Besham-Isalamabad  :  Meal (B/L/D)

รับประทานอาหารเช้าแต่เช้าตรู่
ออกเดินทางไปยังอิสลามาบัด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชม. ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางต่อเข้าไปยัง Islamabad แวะให้ท่านช้อปปิ้งยังพลาซ่าเพื่อเลือกซื้อของใช้ของฝาก หากยังมีพอมีเวลาจะนำท่านไปยังมัสยิด Faisal Mosque เพื่อเก็บแสงเย็น 
รับประทานอาหารเย็น และเลี้ยงอำลา
20.30 เดินทางถึงสนามบินอิสลามาบัด
23.30 ออกเดินทางจากปากีสถาน โดยสารการบินไทยเที่ยวบินที่ TG350 
Faisal Mosque

วันอาทิตย์ ที่ 28  ตุลาคม 2561 | Day 9 

06.15 น. เดินทางถึงไทยโดยสวัสดิภาพ

ประวัติวิทยากรด้านถ่ายภาพ
คุณวสันต์ วณิชชากร
ช่างภาพบ้านนอก หรือคุณเคี้ยง วสันต์ วณิชชากร เริ่มต้นการเป็นช่างภาพจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น จากนั้นไปประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ปราจีนบุรี และกลับมาอีกครั้งในสำนักข่าวเอพีประจำประเทศไทย คุณเคี้ยงมักจะเขียนเสมอในการเรื่องการถ่ายภาพว่า “ถ้าเราเป็นนักถ่ายภาพ เป็นช่างภาพ ภาพที่เราถ่ายออกมาก็คือ ความคิดคือตัวตนของเรา ที่ถ่ายทอดออกมาจากสมองผ่านสายตาที่มองเห็น ภาพมันจึงเป็นหน้าต่างแสดงคุณค่าและคุณภาพของผู้ถ่ายได้เป็นอย่างดี”
ผลงานสำคัญ
รูปทหารยื่นมือมารับดอกกุหลาบในลวดหนาว ได้รับรางวัล The 45th Most Powerful Photo of 2013 จากภาพทั้งหมดทั่วโลก
ภาพน้ำตาของผู้หญิงคนหนึ่งไหลลงภาพในหลวง ได้รับรางวัลโหวตภาพยอดเยี่ยม ผ่านเวปไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม
ภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่ง อนันตสมาคม
ในครั้งนี้ช่างภาพบ้านนอก คุณวสันต์ วณิชชากร จะร่วมเดินทางแนะนำพูดคุยเรื่องการถ่ายภาพอย่างเป็นกันเอง
 
 
อัตราค่าบริการ จำนวน 12 ท่านยืนยันการออกเดินทาง Group Size 15-17 ท่าน  

 
 
*เที่ยวบินการบินไทย เดินทางไป Islamabad มีวันละ 1 เที่ยวบิน ท่านสามารถจองการเดินทางได้ หรือจะให้ทางบริษัทจองให้ได้ โดยคิดค่าใช้จ่ายตั๋วตามที่จองจริง หรือท่านสามารถแลกไมล์สะสมการบินไทยไปได้

อัตราค่าบริการรวม
1.รถcoaster สำหรับเดินทาง
2.Domestic Flight Islamabad-Gilgit
3.ที่พัก 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน โดยในบางเมืองเป็นเมืองเล็ก ไม่มี 4 ดาวจะใช้โรงแรมมาตรฐานแทน
4.วีซ่าเข้าประเทศปากีสถาน 30 วัน 
5.ประกันภัยเข้าประเทศปากีสถาน
6.Dtac Sim Inter ท่านละ 1 ซิม แพคเก็ตเล่นเน็ตได้ 8 วัน ในประเทศปากีสถาน (โดยสามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้บางเมือง) 
7.อาหารตามมื้อระบุ
8.ค่าทิปเด็กยกกระเป๋า

อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าตัวเครื่องบินระหว่างประเทศ (หากท่านต้องการให้เราช่วยซื้อให้ราคาประมาณ 16xxx-18xxxบาท ตามราคาหน้าตั๋วจริง) 
2. ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ วิทยากร และหัวหน้าทัวร์
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ 
การชำระเงิน
งวดแรก หลังยืนยันการจองภายใน 3 วัน มัดจำ 25,000 บาท
งวดที่สอง ส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน 
โอนเงิน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ ชื่อบัญชี นิสิตา ว่องวิทยาและคณะ เลขที่บัญชี 035-8-36390-3

การยกเลิกการเดินทาง
1.สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
2.ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3.ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.ยกเลิกการเดินทาง 29-15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท
5.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 %ของค่าทัวร์
6.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง เนื่องจากถูกปฏิเสธการเข้าออกเมืองจากประเทศไทย หรือประเทศปากีสถาน ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7.ในกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วในประเทศปากีสถาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม 10,000 บาท
8.กรุปที่ต้องเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือมัดจำค่าทั่พักโดยตรงหรือการผ่านตัวแทนในต่างประเทศ ไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมทั้งเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra flight หรือ Charter flight จะไม่มีการคืนมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่าย

เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทญ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือจากอุบัติเหตุ การสูญหายของสิ่งของ 
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทส หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศปากีสถานมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศปากีสถานตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
15. กระเป๋าสัมภาระต่าง ๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ใด ๆทั้งสิ้น กรุณาตรวจสอบกระเป๋าของท่านก่อนขึ้นรถเมื่อทำการCheckout จากโรงแรมว่ากระเป๋าของท่านได้ถูกนำขึ้นรถเรียบร้อย และบางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าท่านอาจต้องยกกระเป๋าของท่านเอง โดยหากท่านไม่สามารถยกได้ให้แจ้งทางหัวหน้าทัวร์เพื่อทำการช่วยเหลือ
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ (ต้องมาแสดงตัวที่สถานทูต)
- Visa Application Form (ลูกค้ากรอกในส่วนข้อมูลที่กรอกได้เช่นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการทำงาน) 
- รูป 2 นิ้วพื้นหลังขาว 2 ใบ 
- Passport ฉบับจริง วันหมดอายุต้องมากกว่า 6 เดือน ในวันที่เดินทาง
- สำเนาพาสปอร์ต 
- สำเนาบัตรปชช. ทะเบียนบ้าน 
- ใบรับรองเงินเดือน+นามบัตร (ถ้ามี) 
- ฺBank statement 
- Invitation Letter (จากทัวร์)
- ใบจองโรงแรม (จากทัวร์)
- ใบจองตั๋วเครื่องบิน (จากทัวร์)
- เวลาในการทำวีซ่า 7-10 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดของสถานทูต)
เวลานัดหมาย 8.45 เจอกันหน้าสถานฑูตปากีสถาน สุขุมวิทซอย 3 (BTS นานา)
เวลาในการทำวีซ่า 9.00-12.00  วันหยุดสถานทูตปากีสถาน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2019 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination