MENU

license No. 31/00975

0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

ABC POONHILL

Trekking

NEPAL

13D12N

45900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

 

ข้อมูลเบื้องต้น

สถานที่ : ประเทศเนปาล (เมืองโพคารา) 

ประเภทของทริป : เดินป่า, เดินเขา, ผจญภัย

ระดับความสูงที่สุดของทริป : 4,130 เมตร (เหนือระดับนํ้าทะเล)

 ระดับความยาก : ระดับกลาง

ระยะเวลาทั้งทริป : 13 วัน 12 คืน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม : มีนาคม - พฤษภาคม และ ตุลาคม - พฤศจิกายน

 

แผนการเดินทาง

D1: Bangkok - Kathmandu เดินทางจากกรุงเทพมหานคร สู่กาฐมาณฑุประเทศเนปาล ด้วยสายการบิน Thail Lion Air (SL220) เวลา 11.15 น. ถึงท่าอากาศยานตรีภูวันประเทศเนปาลเวลาประมาณ 12.45 น. ทีมงานมารอรับที่สนามบิน เข้าที่พัก ช่วงบ่าย เป็นเวลาอิสระในการเที่ยวชมเมือง และซื้ออุปกรณ์เทร็คกิ้ง     Meal: -/-/D

 

D2: Kathmandu – Pokhara รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางไปสถานีขนส่ง เดินทางโดย tourist bus ไปสู่เมืองโพคารา ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 7-8 ชม. ช่วงเย็นไกด์เทร็คกิ้งจะบรีฟการเดินทาง           Meal: B/-/-

 

D3: (trekking D1): Pokhara – Nayapul – Ulleri (2,050m.) รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมจากนั้นออกเดินทางสู่เมือง Nayapul ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชม. เมือง Nayapul เป็นจุดเริ่มต้นของการเทร็คกิ้ง วันแรกของการเดินช่วงแรกเป็นทางขึ้นเขาที่ยังไม่ชันมาก ช่วงหลังจะเริ่ม เป็นบันไดหิน ใช้เวลาในการเดินวันแรกประมาณ 6 ชม.   Meal: B/L/D

D4: (trekking D2): Ulleri (2,050m.) – Ghorepani (2,750m.) เส้นทางเดินวันนี้ส่วนใหญ่เป็นบันไดหิน เดินในป่ากุหลาบพันปี สลับกับที่โล่ง ใช้เวลาในการเดินประมาณ 4-6 ชม. หมู่บ้าน Ghorepani เป็นหมู่บ้ านใหญ่ที่มี วิวงดงาม จากหมู่บ้านนี้จะสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยอันยิ่งใหญ่ ยอดเขาเด่นๆที่มองเห็นได้ชัดเจน คือ Dhaulagiri (8,167m.) ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 7 ของโลก   Meal: B/L/D

 

D5: (trekking D3): Ghorepani (2,750m.) –Tadapani (2,700m.) * ขึ้นจุดชมวิว Poon Hill (3,210m.) * ช่วงเช้าตรู่เดินขึ้นจัดชมวิว Poon Hill เพื่อไปรอชมแสงแรกของวัน จุดชมวิวนี้มองเห็นหิมาลัยได้รอบทิศทาง เห็น เทือกเขาสลับซับซ้อน ป่าสน และป่ากุหลาบพันปีทางเดินขึ้นเป็นบันไดหินใช้เวลาในการเดินประมาณ 1-2 ชม. แต่วิว สวยคุ้มค่ากับความเหนื่อยแน่นอน ยอดเขาเด่นๆที่เห็น คือ Dhaulagiri (8,167m.), Machapuchare (6,993m.) หรือยอดหางปลาอันโดดเด่น, Annapurna south (7,219m.) หลังเพลิดเพลินกับการชมวิว และถ่ายภาพแล้ว เดิน กลับลงมาที่หมู่บ้าน Ghorepani เพื่อรับประทานอาหารเช้า แล้วเริ่มเดินทางต่อสู่หมู่บ้าน Tadapani ใช้เวลาในการ เดินอีกประมาณ 4-5 ชม.

Meal: B/L/D

 

D6: (trekking D4): Tadapani (2,700m.) – Sinuwa (2,340m.) เส้นทางช่วงแรกเดินในป่ากุหลาบพันปี จากนั้นเดินจนพ้นป่า เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อน และ นาขั้นบันได ช่วงท้ายของการเดินจะลงจนสุดไปถึงสะพานข้ามแม่นํ้า และเดินขึ้นต่อยาวๆ ตามทางบันไดหิน ยาว จนถึงหมู่บ้าน Sinuwa ใช้เวลาในการเดินประมาณ 5-7 ชม.         Meal: B/L/D

 

D7: (trekking D5): Sinuwa (2,340m.) – Deurali (3,230m.) เส้นทางวันนี้เป็นการไต่ความสูงค่อนข้างเยอะ ทางส่วนใหญ่เป็นบันไดหิน ช่วงแรกยังเป็นการเดินในป่า ช่วงท้ายๆ จะเริ่มเป็นหิน และต้นไม้จะเริ่มเตี้ยลงเพราะความสูงที่เพิ่มขึ้น ถ้าอากาศเป็นใจหรือฟ้าเปิด ตลอดทางจะมองเห็นยอด หางปลาอย่างโดดเด่น วันนี้ใช้เวลาในการเดินประมาณ 6-7 ชม. วันนี้ต้องพักที่ระดับความสูงเกิน 3 พันเมตร เพราะ ฉะนั้นต้องระวังเรื่อง AMS (Acute mountain sickness) หรืออาการแพ้ความสูง โดยการเคลื่อนไหวให้ช้าลง จิบ นํ้าให้มากขึ้น รักษาความอบอุ่นของร่างกาย ช่วงกลางคืนและช่วงเช้าจะค่อนข้างหนาวเย็น          Meal : B/L/D

 

D8: (trekking D6) : Deurali (3,230m.) – ABC (4,130m.) เส้นทางวันนี้ช่วงแรกจะลัดเลาะไปตามช่องเขา เดินเลียบไปกับแม่นํ้า จากนั้นไต่ความสูงขึ้นเรื่อยๆ ช่วงระหว่าง MBC (Machapurchare Base Camp) ไป ABC (Annapurna Base Camp) จะเป็นที่โล่ง ด้ วยความสูงที่ เพิ่มขึ้น ทําให้ การเดินวันนี้จะเหนื่อยกว่าทุกวันที่ผ่านมา และต้องระวังการเกิด AMS มากขึ้น วิวทิวทัศน์ระหว่างทางจาก MBA ไป ABC และบน ABC จะเป็ นวิวที่ อลังการที่สุดในทริ ป ล้อมรอบไปด้วยภูเขาหิมะขนาดใหญ่ ล้อมรอบตัว ตรงจุดนี้จะ มองเห็นยอดเขาเด่นๆ คือ Annapurna I (8,091m.) ยอดเขาสูงอันดับ 10 ของโลก, Annapurna south (7,219m.), Machapuchare (6,993m.) อากาศบน ABC จะหนาวมากประมาณ -5 ถึง -9 องศาเซลเซียส       Meal : B/L/D

 

D9: (trekking D7): ABC (4,130m.) - Bamboo (2,335m.) ช่วงเช้าชมแสงเช้าที่จุดชมวิวบริเวณใกล้ๆที่พัก จากนั้นเดินลงยาวๆกลับทางเดิม จนถึงหมู่บ้าน Bamboo ใช้เวลา ในการเดินวันนี้ประมาณ 8-10 ชม.      Meal: B/L/D

 

D10: (trekking D8): Bamboo (2,335m.) - Jhinu Danda (1760m.) เส้นทางวันนี้ช่วงแรกเดินย้อนกลับทางเดิม จากนั้นตรงทางแยกตรงหมู่บ้าน Chomrong เดินแยกลงทางข้างล่าง ตามบันไดหินยาวๆ จนไปถึงหมู่บ้าน Jhinu Danda ใช้เวลาในการเดินวันนี้ประมาณ 3-4 ชม. ที่ หมู่บ้าน Jhinu Danda จะมีบ่อนํ้าพุร้อนที่อยู่ติดแม่นํ้า ใช้เวลาในการเดินลงประมาณ 30 นาที สามารถลงไปแช่นํ้าร้อน เพื่อผ่ อน คลายได้     Meal : B/L/D

 

D11: (trekking D9): Jhinu Danda (1760m.) – Nayapul – Pokhara วันเดินทางกลับสู่จุดเริ่มต้น ลัดเลาะไปตามเนินเขา และป่า เส้นทางวันนี้ไม่โหดมาก ทางไม่ได้ขึ้นสุดลงสุด ใช้เวลาใน การเดินจาก Jhinu Danda มาถึง Nayapul ประมาณ 5 ชม. จากนั้นนั่งรถจาก Nayapul กลับเข้าสู่ Pokhara อีก ประมาณ 1-2 ชม.     Meal:B/L/-

 

D12: Pokhara – Kathmandu รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน Pokhara เพื่อนั่งเครื่องบินกลับสู่ Kathmandu ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ชม. ถึง Kathmandu เข้าพักที่โรงแรม ช่วงบ่ายมีเวลาในการช๊อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึก ช่วงคํ่า รับประทานอาหารคํ่าฉลองความสําเร็จ            Meal : B/-/D

 

D13: Kathmandu – Bangkok รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ทีมงานมารับที่โรงแรม เดินทางไปท่าอากาศยานตริภูวัน เพื่อเดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL221) เวลา 13.45 น. ถึงปะเทศไทยเวลา 19.30 น. โดยสวัสดิภาพ         Meal: B/-/-

 

*** หมายเหตุ B=Breakfast (อาหารเช้า), L=Lunch (อาหารกลางวัน), D=Dinner (อาหารเย็น) ***

 

 

 

 

การชำระเงินมัดจำ

          1.งวดที่ 1 หลังจากการยืนยันการจอง 3 วัน ท่านละ 15,000 บาท

          2. งวดที่ 2 ก่อนออกเดินทาง 30 วัน ส่วนที่เหลือ

เลขที่บัญชีในการโอนเงิน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน ออมทรัพย์เลขที่ 070-2-92566-5 นิสิตา ว่องวิทยา

 

ค่าทริปประกอบด้วย

- ค่ารถยนต์ที่ใช้เดินทางตลอดทั้งทริป

- ตั๋วบินภายในระหว่างเมือง Pokhara ไป Kathmandu 1 ขา

- อาหารตามที่ระบุในแผนการเดินทาง

 - อาหารระหว่างเทร็คกิ้งและนํ้าระหว่างมื้ออาหาร

- ค่าโรงแรมที่กาฐมาณฑุ 2 คืน โพคารา 2 คืน

- ไกด์ท้องถิ่น และลูกหาบ

ประกันการเดินทาง

 - Visa เนปาล

- TIMS และ ACAP PERMIT

- ถุงนอน (มีให้ใช้ระหว่างเทร็ค)

 

 ค่าทริปไม่รวม

- นํ้าดื่มส่วนตัวระหว่างการเดินเทร็คกิ้ง

 - ค่า Internet หรือ ซิมโทรศัพย์มือถือ

- ค่ายาและของใช้ส่วนตัว

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ขนม นํ้า มินิบาร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 - ค่าทิปสําหรับไกด์และลูกหาบ

 

หมายเหตุ (สําคัญมาก)

- กรณีที่เป็น AMS (Acute Mountain Sickness หรือ โรคแพ้ความสูง) จนไม่สามารถเดินทางต่อได้อาจจะต้องลง มาก่อน โดยรอที่หมู่บ้านที่มีระดับตํ่าลง โดยจะมีทีมงานลงมาดูแล กรณีที่เป็นหนัก จะมีการเรียกเฮลิคอปเตอร์มา รับไปรักษาตัวที่ Kathmandu (เงื่อนไขในการเรียกเฮลิคอปเตอร์ต้องเป็นไปตามที่ประกันการเดินทางระบุ โดย ระดับอาการต้องรุนแรงและเร่งด่วนจริง ถึงจะมีการตัดสินใจเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับ)

- ควรเตรียมร่างกายให้พร้อม ด้วยการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอก่อนออกทริป

- อุปกรณ์กันหนาว และรองเท้าเทร็คกิ้งที่เหมาะสมเป็นสิ่งจําเป็น ซึ่งผู้จัดจะแนะนําก่อนการออกเดินทาง

 - โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

- กรณีไฟล์ทบินยกเลิก ทางบริษัทจะหาวิธีเดินทางที่เหมาะสมมาทดแทน เพื่อให้สามารถถึงจุดหมายได้ตามเวลา บางกรณีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งลูกค้าควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

 

เพิ่มเติม (ควรอ่านก่อนตัดสินใจ)

- การยกเลิกทริปล่วงหน้า 60 วัน จะได้รับมัดจําคืนเต็มจํานวน ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปตามจริงแล้ว เช่น ค่า เครื่องบิน ค่าจองโรงแรม

 - กรณียกเลิกทริปล่วงหน้า 30 วัน จะไม่สามารถคืนมัดจําได้

- กรณียกเลิกทริปล่วงหน้า 15 วัน ไม่สามารถคืนค่าทริปทั้งหมด

 - กรณียกเลิกทริปเนื่องด้วยภัยธรรมชาติที่ทําให้ไม่สามารถเดินทางไปได้ผู้จัดยินดีคืนเงินค่าทริปทั้งหมด หลังหัก ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าจอง รร เป็นต้น

- กรณีสมาชิกป่วยเป็น AMS รุนแรง จนต้องส่งตัวกลับกาฐมันฑุ ทางบริษัทจะรับผิดชอบ ค่าที่พักในกาฐมันฑุให้ ครึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด

- กรณีที่สมาชิกบางท่านในกลุ่ม ป่วยจนไม่สามารถไปต่อ แต่ไม่ร้ายแรงมาก อาจจะพิจารณาให้รอที่หมู่บ้านที่มี ระดับความสูงตํ่าลงมาเพื่อดูอาการก่อน

ข้อควรรู้ก่อนเทรค

          1.ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงเช่น เบาหวาน ความดัน กระดูกสันหลังเคลื่อน รูมาตอยด์ หัวใจ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ภูมิแพ้อย่างหนัก SLE เนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศโหดร้ายการช่วยเหลือทางการแพทย์ทำได้ยาก และนอกเหนือความรับผิดชอบของประกัน

          2.อากาศระหว่างเทรคจะเปลี่ยนแปลงมาก เริ่มจากร้อนประมาณ 30 องศา และหนาวสุดประมาณ -15 องศา และอาจจะมีฝนตก ลูกเห็บ หิมะ แดดที่แรง ท่านต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เตรียมพร้อมกับทุกสภาพอากาศ

          3.ต้องเตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ป่วยเป็นโรคแพ้ความสูง ซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะร่างกายแข็งแรงหรือไม่ก็ตาม การออกกำลังกายให้เน้นไม่หนักแต่ให้นาน เรื่อยแต่ให้อึดทน เช่น การเดินขึ้นบันไดวันละ 1,000 ขั้นต่อวัน การ Squat วันละ 100ครั้ง/นาที ทำติดต่อ ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนัก แต่ให้ออกต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ 30-60 นาทีต่อวัน และก่อนออกเดินทาง 2 สัปดาห์ให้งดการออกกำลังกายเป็นเพียงการออกกำลังกายเบาๆ เช่นเดินวันละ 1-2 กม. ต่อวัน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บก่อนเดินทาง

***รายละเอียดเพิ่มเติม*:  ควรอ่านให้ละเอียดประกอบการตัดสินใจ

1.      ภายหลังกำหนดเดินทางแล้ว ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด

2.      กรณีมีเหตุสุดวิสัยเช่น ไฟลท์ยกเลิก และท่านต้องการรอไฟลท์ต่อไป ทางบริษัทจะ รับผิดชอบค่าที่พักให้ 1 คืน ส่วนคืนต่อๆไป หากท่านต้องการรอไฟลท์และไม่ยังไม่เทรคกิ้ง อัตราค่าที่พักในโพครขา/กาฐมัณฑุ 25 USD/ท่าน/คืน(พร้อมอาหารเช้า)

3.      กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางออกจากกาฐมัณฑุ/โพคขรา ได้ อัตราค่าที่พักในระหว่างเทรคพร้อมไกด์ดูแล 40 usd/ท่าน/วัน (รวมอาหาร3มื้อ)

4.      สำหรับเที่ยวบินในประเทศเนปาลล่าช้าบริษัทจะดำเนินการให้ท่านได้ไปถึงจุดหมายเร็วที่สุด โดยหากท่านยืนยันจะเดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเข้ากรณีข้อ 2.

5.      บริษัทรับดำเนินการค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าท่านละ 1,100 บาท ใช้ระยะเวลา 7วัน หากต้องการด่วน 2 วัน ท่านละ 1,600 บาท

6.      บริษัทรับทำประกันภัยการเดินทางแบบมีประกันสุขภาพสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้

7.     กรณีที่เครื่องบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมัณฑุหรือโพขราได้ เราจะนำท่านเดินทางโดยรถตู้/รถบัสเช่าเหมาคัน และจะคืนเงินส่วนต่างของตั๋วเครื่องบินหลังหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อย

8.     กรณีที่ท่านป่วยและจำเป็นต้องลงด้วย เฮลิคอปเตอร์ทางบริษัทมีค่าดำเนินการในการเรียก Rescue ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และค่าทีพักพร้อมอาหารเช้าท่านละ 15 USD/ท่าน/คืน  โดยไม่สามารถเบิกกับประกันการเดินทางได้ และช่วยท่านเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับไทยหากท่านต้องการกลับเร็ว (โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนวันเดินทางของตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศท่านต้องจ่ายจริงตามสายการบินเรียกเก็บ) ซึ่งนอกเหนือการรับประกันของการเดินทาง

9.     เงื่อนไขการยกเลิกไฟลท์หรือการเปลี่ยนเที่ยวบินกรณีที่ท่านเจ็บป่วย เป็นเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ทางบริษัทการเคลมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประกันเป็นหลัก

10.น้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร เราจะบริการน้ำดื่มสะอาดให้ท่านในมื้ออาหารเท่านั้น สำหรับน้ำใส่กระติกที่ติดตัวระหว่างเดินเทรคไม่ได้รวมในแพคเกจ

การยกเลิกการเดินทาง

          1.คืนเงินมัดจำ 50 % เมื่อยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป

          2.ไม่คืนเงินมัดจำ เมื่อยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน

เอกสารที่ใช้ในการจองแพคเกจทัวร์

1.      สำเนาพาสปอร์ต วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง (Scan ส่งมาได้)

2.      รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังสีอ่อน 1 ใบ (Scan ส่งมาได้)

เอกสารในการทำวีซ่า (กรณีใช้บริการทำของทางบริษัท)

1.      พาสปอร์ตตัวจริง วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

2.      รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังสีอ่อน 1 ใบ (รูปจริง)

3.      สำเนาพาสปอร์ตพร้อมลายเซ็น 1 ฉบับ

 

ทิปไกด์และลูกหาบ

·       ทิปไกด์เทรคกิ้งและลูกหาบทั้งตลอดการเดินทาง ท่านละ 8$/วัน หรือเทรคกิ้ง7วัน ประมาณ56$ (5,600 รูปี) ตามความสมัครใจนะคะที่คำนวณเป็นแนวทางให้เท่านั้น  

·       ทิปไกด์เมือง/คนขับรถต่อท่าน/วัน 3$(300รูปี)

อัตราแลกเปลี่ยนและระบบเงินตรา

-        สกุลเงินรูปีเนปาล (1 บาทไทยแลกได้ประมาณ 2.80-2.93 รูปี)

-        สกุลเงิน USD DOLLAR (1 USD ประมาณ 100-103 รูปี)

-        บัตรเครดิตใช้ได้ทั้ง VISA, MASTER อาจมีservice charge 4%บางร้าน

-        บัตรเอเทีเอ็มใช้ได้เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์,กสิกรไทย 

ไฟฟ้า :

ปลั๊กไฟที่เนปาลเป็นแบบสามรูหัวแบนไฟ ๒๒๐ โวลท์เหมือนบ้านเรา หากสายชาร์จเป็นแบบหัวกลมต้องนำหัวแปลงสัญญาณเป็นหัวแบนติดไปด้วยครับ

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Tibet
10วัน9คืน

Tibet-EBC-Nepal

ทิเบต-เนปาล, ทิเบต , Everest Base Camp (EBC) , พระราชวังโปตาลา ,วัดโจคัง , วัดเซร่า , ทะเลสาบยัมดรุก , เจียนเซ่คุมบุม, กาฐมัณฑุประเทศเนปาล
Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ., รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
Nepal
5 วัน 4 คืน

KTM 5D4N

มนต์เสน่ห์แห่งเนปาล บินไป-กลับ โพคขรา, ชม 6 มรดกโลกสัฒนธรรม Unesco เทือกเขาหิมาลัยจากหมู่บ้านดราก๊อต, สถูปที่เก่าแก่กว่า 2000 ปี ล่องทะเลสาปเฟวา, ชมเทือกเขาซารังก๊อตจากที่พัก
Nepal
4 วัน 3 คืน

KTM4D3N

7WORLD HERITAGE KTM4D3N 01 กาฐมัณฑุเดอร์บาร์สแควร์,ลลิตะปูร์, ปักตะปูร์ , วัดสยมภูนาท, วัดโบดา , ชางกุนารายัน , ปศปตินารถ 7 World Heritage site ในเมืองเดียว

Copyright © 2018 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination