Menu

ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

3 Days
 • แพ็คเกจ เที่ยวฉ่ำ ไม่ตำไม่ได้แล้ว
 • ฟรี อัพเกรดห้องพัก
 • ฟรี Afternoon Tea
 • ฟรี ทริป ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตก พร้อมจิบไวน์/แชมเปญจ์
 • ที่พัก ในเครือ ชนาลัย
 • แพ็คเกจ มีอายุใช้งาน 1 มีนาคม-31 ตุลาคม 2567
 • มีค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อห้องต่อคืน เพิ่มเติมสำหรับการเข้าพักในช่วงวันหยุดยาวนักขัตฤกษ์
 • บัตรกำนัลใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • บัตรกำนัลที่หมดอายุแล้วไม่สามารถต่ออายุได้ทุกกรณี
 • บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถใช้แทนกันได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดการเดินทาง

14.00 ต้อนรับท่านเข้าสู่ที่พัก ในเครือชนาลัยรีสอร์ท ตามแพคเกจที่ท่านได้เลือกไว้
Afternoon Tea สำหรับแพคเกจชนาลัยการ์เด้นท์รีสอร์ท
จากนั้นอิสระพักผ่อน ท่านสามารถเลือกเดินเล่นลงชายหาดกะต/กะรน ซึ่งไม่ห่างจากที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารโรงแรม
12.30 รถรับจากโรงแรมที่พัก สู่ท่าเทียบเรือ อ่าวฉลอง
13.00 เดินทางออกจากอ่าวฉลอง มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ โดยเรือยอร์ชคาตามารัน
13.30 เดินทางถึง เกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัยริมชายหาด เช่น อาบแดด ว่ายน้ำหน้าหาด หรือ สนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำ เช่น ดำน้ำลึก Sea Walker เรือกล้วย (ราคายังไม่รวมกิจกรรมดังกล่าว)
17.00 รับประทานอาหารเย็น บนเรือยอร์ชคาตามารัน พร้อมชมบรรยากาศความสวยงามของเกาะเฮ และสนุกกับกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง และปลาสวยงามใต้ท้องทะเล
18.30 ออกเดินทางจากเกาะเฮ ระหว่างกลับชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุด บริเวณหน้า แหลมพรหมเทำ
19.00 กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง รถตู้รอรับและพาท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

รับประทานอาหารเช้า
12.00 เช็คเอาท์จากโรงแรมที่พัก

ค่าบริการ

ค่าบริการรวม

 • 1.ทีพักในเครือชนาลัยรีสอร์ทตามแพ็คเกจที่ท่านเลือก 2 คืน
 • 2.อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารเย็น บนเรือยอร์ชคาตามาราน 1 มื้อ
 • 3.ค่าทริปดูพระอาทิตย์ตกโดยเรือยอร์ชคาตามาราน พร้อมอาหารเย็นบนเรือ
 • 4.ประกันอุบัติเหตุระหว่างทริปดูพระอาทิตย์ตกบนเรือยอร์ชคาตามาราน

ค่าบริการไม่รวม

 • 1.ค่าเดินทางต่างๆที่นอกเหนือจากระบุในโปรแกรม
 • 2.ประกันภัยการเดินทาง
 • 3.ประกันอุบัติเหตุนอกเหนือจากทริปดูพระอาทิตย์ตก
 • 4.ค่าอาหารนอกเหนือมื้อระบุในรายการ

แผนที่โรงแรม

https://maps.app.goo.gl/BS9j8D79rfS7jXRAA
From ฿2950
/ Adult
From ฿2990
/ Child